Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n kannanotto Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon

Kuopiossa sijaitseva Varastokirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja. Varastokirjaston tehtävä on vastaanottaa ja säilyttää suomalaisista kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se tarvitsijoiden käyttöön.

Virsu-työryhmän keskushallinnon virastorakenneselvityksessä (VM:n julkaisuja 3/2015) lanseerattiin ajatus, että Varastokirjasto, jonka palveluksessa on 24 työntekijää, on liian pieni yksikkö toimiakseen itsenäisenä virastona. Raportissa esitetään sen yhdistämistä Kansalliskirjastoon. Varastokirjaston tilojen vuokrasopimukset jatkuvat 2020-luvulle. Raportissa katsotaan, että viraston hallinnollinen yhdistäminen voidaan tehdä riippumatta siitä, missä Varastokirjaston toimitilat sijaitsevat. Muutos siirtäisi Varastokirjaston valtion talousarviotalouden ulkopuolelle.

Valtioneuvoston ehdotuksessa valtion toimitilastrategiaksi 2020 esitetään, että ”Myös toimitiloja koskevissa ratkaisuesityksissä vaihtoehtojen seuraukset tulee arvioida läpinäkyvästi valtioyhteisön ja koko valtiontalouden näkökulmasta.” Taloudelliset näkökohdat eivät tue Varastokirjaston siirtoa Mikkeliin, minkä reunaehdon Helsingin yliopisto on asettanut kirjaston yhdistämiselle Kansalliskirjastoon. Pitkin 2000-luvun alkupuolta yliopisto on torjunut kirjastojen yhdistämisen kustannussyistä. Nyt yliopisto on asettanut reunaehtoja, jotka sysäävät kulut valtiolle.

Virsu-raportissa on esitetty muitakin virastojen yhdistämismahdollisuuksia: ”Virastojen yhdistäminen voidaan toteuttaa ainakin kolmella eri tavalla:

(1) sulauttamalla,
(2) perustamalla uusi virasto tai
(3) soveltamalla emovirastomallia.”

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry esittää, että näistä vaihtoehdoista voitaisiin harkita Varastokirjaston liittämistä Näkövammaisten kirjasto Celiaan ns. emovirastomallia noudattaen. YHL:n mielestä Varastokirjaston siirto pois Kuopiosta heikentää maan tasapainoista alueellista kehitystä eikä tue työllisyyttä maan eri osissa. Tältä osin hanke on ristiriidassa myös alueellistamislainsäädännön (362/2002) kanssa.

Varastokirjaston toiminta on tehokasta ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Kompromissiesitys voisi olla myös hallinnollinen yhdistyminen Kansalliskirjastoon, mutta Varastokirjasto pysyisi Kuopiossa. Tässä tapauksessa Varastokirjasto tilivirastona lakkaisi, mutta tilakustannukset olisivat huomattavasti pienemmät kuin Mikkeliin muutettaessa.

Eniten tämän asian käsittelyssä liittoamme ihmetyttävät menettelytavat. Työryhmä perustettiin

valmistelemaan suoraan hallituksen esitystä Varastokirjaston yhdistämisestä Helsingin yliopiston yhteydessä toimivaan Kansalliskirjastoon. Missä on tehty päätös tästä yhdistämisestä? Henkilöstö, joka on kärsivällisesti odottanut milloin asiaa ryhdytään käsittelemään, otettiin vasta nyt työryhmään mukaan. Työskentelyaikataulu on nopea. Onko asian käsittelyyn enää mitään tosiasiallisia mahdollisuuksia vaikuttaa? Onko henkinen ja poliittinen päätös asiassa jo tehty? Eikö muita vaihtoehtoja enää käsitellä?

Liittomme ja sen edustajat haluavat olla yhdessä suunnittelemassa tätä Kuopiossa työskenteleville jäsenillemme tärkeää ratkaisua rakentavassa hengessä.

Liitämme oheen jäsenyhdistyksemme Itä-Suomen yliopistoyhteisön henkilöstöyhdistys ISYHY:n kannanoton ja Varastokirjaston henkilöstön näkemyksen Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon.

 

Helsingissä 12.9.2017

 

Satu Henttonen                                                     Piia Reunanen

puheenjohtaja                                                        tiedottaja

 

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry
Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki