Koulutustuki

Koulutustuki ammatillisiin opintoihin ja tutkintostipendit

YHL ry tarjoaa koulutustukea, jota voidaan myöntää ammatilliseen koulutukseen.  Tutkintostipendejä myönnetään ammatillisen näyttötutkinnon tai muun tutkinnon suorittaneille.

Koulutustukea ja tutkintostipendejä voivat hakea YHL:n jäsenyhdistysten jäsenet.

Ammatilliseksi koulutukseksi katsotaan myös korkeakoulussa suoritettava opintokokonaisuus tai tutkinto.

Ammatilliseen koulutukseen haetun koulutustuen edellytys on voimassa oleva, vähintään yhden vuoden kestänyt yhtäjaksoinen jäsenyys jäsenyhdistyksessä. Jäsenelle voidaan myöntää koulutustukea kerran vuodessa. Pidempikestoisessa ammatillisessa koulutuksessa olevalle tukea myönnetään samoihin opintoihin enintään kolmena opiskeluvuonna. Kalenterivuoden aikana tukea voi saada vain kerran.

Koulutustuki on haettavissa ympäri vuoden.

Hakeminen:
Hakulomake toimitetaan jäsenyhdistykseen. Jäsenyhdistys toittaa sen edelleen YHL:n toimistoon yhl(at)yhl.fi.

Hakemuksesta tulee ilmetä

  • koulutus, johon tukea haetaan
  • miten koulutus tukee hakijan ammattitaitoa, siinä kehittymistä ja työllistymistä
  • koulutuksesta aiheutuneet kustannukset
  • työnantajan tuki (esim. työajan käyttöoikeus, taloudellinen tuki)
  • muut mahdolliset perustelut
  • oman yhdistyksen puolto ja mahdollisesti myöntämä tuki (yhdistys merkitsee).

Hakemuksessa on mainittava aikaisempi koulutus, tehtävänimike/tehtävä ja pankkiyhteys. Hakemukseen liitetään laskut ja kuitit opinnoista syntyneistä kuluista. Kaikki hakemuksen liitteet tulee toimittaa hakemuksen mukana.

Tukea tulee hakea sen lukuvuoden aikana, jona opinnoista on syntynyt kustannuksia.

Tutkintostipendi

Tutkintostipendin myöntämisedellytys on voimassa oleva, vähintään yhden vuoden kestänyt yhtäjaksoinen jäsenyys jäsenyhdistyksessä. Hakemukseen tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta. Hakemus toimitetaan omaan yhdistykseen, joka toimittaa sen YHL:n toimistoon yhl(at)yhl.fi.

Tutkintostipendiä tulee hakea vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.