Avtal om arbetarskyddet - - PDF
Avtal om samarbete - - PDF
Certia kiky - - PDF
Certia TES - - PDF
Certia yrityskohtainen erä - - PDF
Det här står vi för - - JPG
Förlänging konkurrensavtal - - PDF
Förtroendemannaavtal - - PDF
Fullmakt - - PDF
GDPR-Dataskyydsbeskrivning - - 0
God praxis inom arbetarskydd - - PDF
HY-kiinteistöpalvelut TES - - PDF
Kiky TAY-Palvelut - - PDF
Koulutustukihakemus - - XLSX
Liikkeen luovutus - - PDF
Personalföreningens stadgar - - PDF
Protokoll höstmöte 2018 - - 11
Tasa-arvo-ohjeistus - - PDF
Tay-Palvelut TES - - PDF
Tay-Palvelut tes liite 1 - - 4
Tay-Palvelut tes liite 2 - - 4
Tay-Palvelut tes liite 3 - - 4
Unigrafia palkkausjärjestelmä - - PDF
Unigrafia TES - - PDF
YHL:n säännöt - - PDF
Yhteistoiminnan starttipaketti - - PDF
Yliopisto-tes 2018 - - PDF
Yt-pikaopas - - PDF
Yt-vuosikello - - PDF