YHL: Yliopistolaiset hurjina lisäleikkauksista

Yliopistolaisille hallituksen uusi leikkausilmoitus on jälleen kylmä kylpy. Lomarahoihin ja sairausloma-ajan palkkaan kohdistuvat leikkaukset osuvat jo aiemmista leikkauksista kärsivään henkilöstöön ja heikentävät yliopistojen toimintaedellytyksiä. Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto vastustaa leikkauksia ja vaatii hallitusta vetämään nämä eriarvoistavat ja yhdenvertaista kohtelua rikkovat pakkolait pois.

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen kertoo liiton jäsenistön olevan raivoissaan.

– Jäsenistömme on tyrmistynyt siitä, kuinka heidän työsuhdettaan heikennetään päivä päivän jälkeen. Osa olisi ollut valmis lomarahojen leikkaukseenkin, kunhan lomiin ei koskettaisi, mutta nyt he kokevat tilanteen jopa hallituksen ensimmäistä esitystä heikommaksi. Kurjistamalla yksipuolisesti työehtoja hallitus osoittaa piittaamattomuutta sopimusyhteiskunnan toiminnasta.

– Yliopistojen työntekijät voivat menettää pahimmassa tapauksessa lähes kuukauden palkan lomapäiviin ja lomarahoihin kohdistuvien leikkausten sekä sairauslomiin liittyvien karenssien ja korvausten alenemisen johdosta. Erityisesti matalapalkkaisille yliopistotyöntekijöille tämä on kova isku.

Hallitus on jo entuudestaan kohdistanut 450 miljoonan euron leikkaukset suomalaiseen tieteeseen ja opetukseen, jonka seurauksena esimerkiksi Helsingin yliopistossa on aloitettu jopa 1200 henkilöä koskevat yt-neuvottelut. Nyt julkistetut lisäkiristykset tulevatkin iskemään jo entuudestaan ahtaalle puristettuun yliopistoväkeen, mikä ei voi olla vaikuttamatta niin arjen työhön kuin yliopistojen perustehtäviin.

Tieteen tekeminen ja tulevaisuuden osaajien kouluttaminen edellyttää, että opettajilla ja tutkijoilla on aikaa keskittyä omiin ydintehtäviinsä. Tämä ei voi tapahtua ilman hyvää hallintoa, toimivia tukipalveluita ja hyvinvoivaa henkilöstöä.

– Sairauslomakarenssit alentavat kynnystä tulla sairaana töihin, joka johtaa ennen pitkää pidempiin sairaslomiin. Tämä on kohtuutonta jo nyt säästöpaineiden kohteena olevissa yliopistoissa työskentelevälle henkilöstölle.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Satu Henttonen, YHL, 040 524 9199