YHL: Henkilöstökin haluaa yliopistoista Suomen parhaita työpaikkoja

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n liittokokous linjasi seuraavan neljän vuoden toimintaa ja valitsi liiton puheenjohtajana jatkamaan Satu Henttosen.

Liittokokous pidettiin 26.-27.10.2017 Gustavelundissa Tuusulassa. Kokouksessa valittiin liittokokouskauden toimijat.

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden teema on ollut ”Yhdessä”. Yhdessä toimiminen on ammattiyhdistystoiminnan perusta. YHL:n visio on ”yhdessä vahva”. Liiton vahvuutta ja edunvalvontatyötä kuvaavat arvot ovat luotettavuus, tasa-arvoisuus ja rohkeus, joiden mukaisesti YHL ja sen paikallisyhdistykset toimijoineen tekevät työtään jäsenistön parhaaksi.

YHL:n jäsenistöstä noin puolet on hallinto- ja toimistotehtävissä työskenteleviä. Näiden lisäksi jäsenemme tekevät töitä kaikissa muissa yliopiston tehtävissä. Muu kuin opetus- ja tutkimushenkilöstö näkyy tilastoissa ja muissa asiakirjoissa otsikon ”muu henkilöstö” alla. ”Muu henkilöstö” ei kerro eikä kuvaa niitä laajoja ja asiantuntijuutta vaativia tehtäviä, joita jäsenistömme yliopistoissa tekee. YHL esittääkin, että tästä henkilöstöryhmästä käytettäisiin jatkossa nimitystä asiantuntijat ja toimihenkilöt.

Yliopisto tarvitsee tekijänsä ja koko henkilöstö arvostuksen. Työtehtävien suunnittelussa ja tekemisessä tulee toteuttaa periaatetta osaava henkilö joka tehtävään. Näin varmistetaan, että tehtäviä hoitaa motivoitunut henkilökunta ja käytössä on aina tehtäviin sopiva ammattitaito. Työn tekevät ihmiset ja siitä syntyy tulos. Näin toteutuu parhaiten yliopistolain tarkoitus ja perustehtävä ja pääsemme lähemmäs ministeriön visiota ”Korkeakoulut ovat Suomen parhaita työpaikkoja”.

Lisätietoja:
Satu Henttonen, puheenjohtaja, p. 040 524 9199, satu.henttonen(at)yhl.fi