YHL ehdottaa työsuhdematkalipun käyttöönottoa yliopistoissa ja valtion virastoissa

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry esittää työsuhdematkalippujen käyttöönottoa edustamillaan työpaikoilla yliopistoissa, yliopistojen omistamissa yrityksissä sekä valtion virastoissa. Työsuhdematkalippu on jo käytössä lukuisissa organisaatioissa sekä julkisella että yksityisillä aloilla. Toivomme työsuhdematkalipun käyttöönottoa myös muilla jäsenistömme työpaikoilla yliopistoissa ja valtion eri virastoissa.

Työsuhdematkalippu on henkilökohtainen kausi- tai arvolippu, joka on tarkoitettu pääasiassa asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin. Edun tarjoamiseen on olemassa vaihtoehtoisia tapoja ja työnantaja voi maksaa lipun kokonaan tai osittain. Työnantajalle ei koidu edun tarjoamisesta palkan sivukuluja ja työnantaja voi vähentää hankintakulut verotuksessaan.

Työntekijän kannalta lippu kannustaa käyttämään joukkoliikennettä työ- ja työasiointimatkoilla sekä muilla matkoilla. Etu on työntekijälle kokonaan verovapaa, jos sen arvo on alle 300 euroa vuodessa. Työsuhdematkalippu on oiva tapa sitouttaa ja palkita työntekijöitä, jolla voi myös olla merkitystä, kun rekrytoidaan uusia työntekijöitä.

Työsuhdematkalipun etuja työnantajan näkökulmasta ovat esimerkiksi pysäköintipaikkatarpeen vähentyminen, työasiointimatkojen matkakorvausten pieneneminen sekä työntekijöiden työtyytyväisyyden lisääntyminen. Julkisen liikenteen suosimiseen kannustava työsuhdematkalippu on myös ympäristöteko, joka kertoo organisaation sitoutumisesta ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Tilastokeskuksen ja VTT:n mukaan Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä noin 20 % tulee kotimaan liikenteestä. Liikenteen hiilidioksidipäästöistä puolestaan valtaosa, vajaat 94 %, tulee tieliikenteestä.

Työnantaja, joka kannustaa henkilöstöä käyttämään yksityisautoilun sijaan julkista liikennettä, viestii ottavansa aktiivisesti kantaa ekologisesti kestävän liikkumisen puolesta. YHL toivoo, että viestiin yhdyttäisiin myös sen jäsenistön työpaikoilla.

 

Lisätietoja: Satu Henttonen, puheenjohtaja, p.  040 524 9199,  satu.henttonen(at)yhl.fi