Sopimusratkaisuja HY:n kiinteistöpalveluyhtiössä ja Unigrafiassa

Yliopistojen uuden työehtosopimuksen hyväksymisen jälkeen sopimusratkaisuja on saatu myös Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluyhtiössä ja Unigrafiassa.

 

Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluyhtiössä sovittiin seuraavista palkankorotuksista

 

  • Yleiskorotukset maksetaan 1.4.2018      1,0 %    ja      1.4.2019        1,1 %
  • Järjestely- /paikallinen erä 1.4.2019      1,35 %

Järjestely- /paikallinen erä käytetään palkkausjärjestelmän muuttamiseen palkkaustyöryhmän esityksen mukaisesti siten, että palkkausjärjestelmän muutokset tulevat voimaan 1.4.2019. Palkkausjärjestelmän muutoksesta sovitaan marraskuun 2018 loppuun mennessä. Järjestely- / paikallinen erä 1,35 % käytetään tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen palkanosaan siten kuin osapuolet sopivat. Jos kävisi niin, että palkkausjärjestelmän muutoksesta ei päästä sopimukseen, käytetään 1.4.2019 maksettavasta 1,35 % paikallisesta erästä 0,5 % vaativuustasojen ja/tai vaativuuslisien muutoksiin ja 0,85 % henkilökohtaiseen palkanosaan työnantajan päättämällä tavalla kuitenkin siten, että asiasta keskustellaan luottamusmiesten kanssa. Vaativuuslisiä voidaan maksaa kaikilla vaativuustasoilla.

Yhtiössä on jatkettu keskustelua eläkemenetysten korvaamisesta.

 

Unigrafian palkankorotukset

Myös Unigrafiassa palkankorotukset noudattelevat yliopistojen yleisen työehtosopimuksen korotuksia. Kumpanakin sopimusvuonna 2018 ja 2019 maksetaan 1.4. yleiskorotukset, joiden suuruudet ovat 1,0 ja 1,11 prosenttia. Järjestely- / paikallinen erä maksetaan Unigrafiassa 1.4.2019 1,35 prosentin suuruisena henkilökohtaiseen palkanosaan. Palkkausjärjestelmän muutoksesta sovittiin. Muutos koskee henkilökohtaisen suorituksen osan järjestelmää. Neuvottelutulos saavutettiin 27.3.2018 ja se vaatii vielä osapuolten hallintojen hyväksymisen. Korotukset tulevat toukokuun palkassa takautuvasti 1.4.2018 lähtien.