Pardia palkitsi YHL:n nuoria aktiiveja

Pardian vuoden 2016 nuorisostipendi on myönnetty Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys AaltoHY:n Tiina Kotille ja Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHYn Juha Hurmeelle.

Tiina toimii suunnittelijana Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalveluissa ja Juha työskentelee koordinaattorina Helsingin yliopiston yliopistopalveluissa. Molemmat toimivat työnsä ohella myös luottamusmiehinä ja ovat aktiivisesti osallistuneet ammattiyhdistystoiminnan kehittämiseen.  

Pardian nuorisotipendeillä tuetaan ja kannustetaan nuoria vaikuttamaan ja kehittämään pardialaista ammattijärjestötoimintaa. Stipendin saajalta edellytetään, että hän on toiminnallaan edesauttanut nuorten järjestäytymistä sekä tukenut nuorten kouluttautumista ja kehittymistä henkilöstöedustajiksi tai yhdistysaktiiveiksi.