Hallituksen leikkaukset pakottavat koviin keinoihin: Aalto irtisanoo 190

Aalto-yliopisto aikoo irtisanoa enintään 190 työntekijää. Vaikka irtisanomisille esitettiin neuvotteluiden kuluessa runsaasti vaihtoehtoja, niiden ei katsottu riittävän säästötarpeen kattamiseksi.

Aalto-yliopiston marraskuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut lähtivät 350 henkilön vähennyksistä ja päättyivät enintään 190 työntekijän työsuhteen päättämiseen. Eläkkeelle siirtymisten, määräaikaisten työsuhteiden uusimatta jättämisten ja muiden muutosten osuus on 130 työsuhteen verran.  Irtisanomiset aiotaan tehdä pääsääntöisesti helmikuun aikana.

Neuvottelut koskivat yliopiston koko henkilöstöä professoreita lukuun ottamatta eli niiden kohteena oli yhteensä 4100 henkilöä. Henkilöstövähennysten osuus kokonaissäästötavoitteesta on noin neljännes. Loput säästöistä pyritään saavuttamaan tila- ja hankintasäästöinä sekä lisätulojen hankkimisella.

Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistyksen pääluottamusmies Seija Kilman mukaan neuvotteluissa käsiteltiin runsaasti vaihtoehtoja irtisanomisille.

– Ehdotuksia ja ideoita eri säästötavoista kerättiin syksyn aikana henkilöstöltä. Säästöehdotuksia tarkastellessa kävi kuitenkin selväksi, että muilla kuin henkilöstövähennyksillä ei tarvittavia pysyviä säästöjä pystytä saavuttamaan, vaikka henkilöstön neuvottelijat pitivät koko ajan esillä esimerkiksi lomautuksia ja muita henkilöstön omaehtoisia säästökeinoja.

Työntekijäpuolen mielestä työnantaja ei neuvottelujen aikana pystynyt selvästi osoittamaan olennaista ja pysyvää tehtäväkohtaista työn vähenemistä eri henkilöstöryhmissä, miltä osin neuvottelut päättyivätkin erimielisinä.

Kilman mielestä säästöt eivät saa jäädä pelkästään tiettyjen henkilöstöryhmien kannettavaksi.

– Kyseessä on koko yliopistoyhteisön yhteinen asia. Vaikka professorit jätettiinkin neuvottelujen ulkopuolelle, toivomme myös professorikunnan omalta osaltaan toimivan säästöjen saavuttamisen edistämiseksi esimerkiksi juuri tilasäästöjen kautta.

Aalto-yliopistossa valmistuu vielä tammikuun aikana työnantajaselvitys, joka täsmentää vähennysten tosiasiallisen määrän. Henkilöstöä vähennetään vuoden 2018 loppuun mennessä ja yliopisto aikoo antaa työllistymisvalmennusta irtisanotuille.

Työnantaja järjestää kahdeksan infotilaisuutta Aalto-yliopiston eri kouluissa 29. tammikuuta.

 

Lisätietoja:

Seija Kilma, pääluottamusmies, 050 511 2068