Yliopistoneuvottelut keskeytyivät yllättäen

Palkansaajajärjestöt ja yliopistotyönantajia edustava Sivistystyönantajat jatkoivat tiistaina 30. tammikuuta neuvotteluja yliopistojen uudesta työehtosopimuksesta. Sopimukseton tila uhkaa keskiviikon jälkeen.

Palkansaajat halusivat jatkaa keskustelua tekstimuutosten kokonaisuudesta. Luottamusmiesten toimintaedellytysten parantamista koskevat ehdotukset käsiteltiin ja niistä keskusteltiin rakentavasti. Sen sijaan palkkausjärjestelmää koskeva neuvottelu keskeytyi erimielisyyteen siitä, jatketaanko valmistelua työnantajan vai palkansaajien ehdotuksen pohjalta. Kun palkansaajat eivät voineet jatkaa neuvottelua muun kuin oman mallinsa pohjalta, neuvottelu keskeytyi ennen kuin tekstikysymyksiä muilta osin voitiin käsitellä. Palkankorotuksia koskeva keskustelu ei vielä lainkaan käynnistynyt.

Keskiviikko 31. tammikuuta on sopimuskauden viimeinen päivä ja sille on varattu neuvotteluaika yliopistojen yleisestä työehtosopimuksesta. Paljon asioita on edelleen avoimena. Pääsopijajärjestöt varautuvat myös siihen, että ratkaisua ei määräaikaan mennessä synny.

Pardian hallitus on koolla perjantaina 2. helmikuuta, jolloin käydään läpi koko pardialaisen sopimuskentän ajankohtainen tilanne.

Pardian neuvottelijoina ovat lakimies Ira Kyntäjä sekä YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen.

Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat Palkansaajajärjestö Pardian lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Neuvottelu-uutiset löytyvät kootusti Pardian verkkosivuilta. Uutisoinnissa on käytössä myös Facebook ja Twitter.

Lisätietoja:
Ira Kyntäjä, Pardian lakimies, ira.kyntaja(at)pardia.fi
Satu Henttonen, YHL:n puheenjohtaja,  satu.henttonen(at)yhl.fi