Yliopistojen vaikuttavuus puntarissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut selvityksen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kanavista ja niiden arvioimisesta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys Vastuullinen ja vaikuttava. Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen koostuu yhdestätoista erillisestä raportista sekä yhteenvedosta, joiden kirjoittajat edustavat eri yliopistoja, Metropolia ammattikorkeakoulua sekä Valtion taloudellista tutkimuskeskusta VATTia. Raporteissa tarkastellaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallista vaikuttamista ja sen mitattavuutta.

15. huhtikuuta pidetyssä julkistusseminaarissa puhunut opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Tapio Kosunen korosti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tärkeyden huomioimista yliopistojen toiminnassa. Hän esitti, että rehtorineuvostot käynnistäisivät korkeakoulujen yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistävän laajapohjaisen työryhmätyön, jossa laadittaisiin tunnistettuihin hyviin käytäntöihin sekä kansainvälisiin malleihin pohjautuvat vaikuttavuussuositukset kotimaisille korkeakouluille. Tämän lisäksi vaikuttavuutta kuvaavaa tietopohjaa vahvistettaisiin ja OKM:n kansallisia korkeakoulutiedonkeruiden täydennettäisiin vaikuttavuutta kuvaavilla mittareilla.

Suomen yliopistot UNIFin ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen edustajat ottivat asiasta kopin ja ilmoittivat olevansa valmiit hakemaan raportin pohjalta keinoja vaikuttavuuden arvioimiseksi.