Yliopistojen uusi työehtosopimus vaikuttaa työaikaan

Yliopistojen uusi työehtosopimus sisältää työaikaa koskevat muutokset, jotka astuivat voimaan 1.1.2017.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön työaika yliopistoissa on 1624 tuntia ja muun henkilöstön säännöllinen työaika on keskimäärin enintään 7 tuntia ja 21 minuuttia vuorokaudessa ja 36 tuntia 45 minuuttia viikossa. 

Osa-aikatyötä tekevien on syytä tarkistaa työaika, ettei esim. osittainen hoitotuki vaarannu, jos työaika onkin työajanpidennyksen vuoksi pidempi. Työnantajan kanssa voi neuvotella uudesta työajasta, jos jokin etuus vaarantuu.

Sopimus sisältää myös muutoksia myös taloudellisessa kriisitilanteessa tapahtuvaan paikalliseen sopimiseen sekä luottamusmiehen asemaan liikkeenluovutustilanteissa. Muutoksista kerrotaan tarkemmin Universitas-lehden joulukuun numerossa (3/2016).

Työehtosopimus on luettavissa Sivistystyönantajien verkkosivuilla:
Yliopistojen yleinen työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2018