Yliopistojen työriitaan sovintoehdotus

Osapuolet vastaavat ehdotukseen tiistaina 27.2.2018 klo 14. Tätä ennen sekä YHL:n hallitus että Pardian hallitus käsittelevät asian.

Työriitojen sovittelija Janne Metsämäki jätti tänään 27.2. aamuyöstä yliopistoalan työriitaan sovintoehdotuksen. Osapuolet voivat joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen.

Mikäli sovintoehdotus hyväksytään molempien osapuolten toimesta, peruuntuvat 28.2.2018 ja 7.3.2018 uhkaavat Julkisten alojen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n työnseisaukset. Mikäli toinen tai molemmat osapuolet hylkäävät ehdotuksen toteutuu ainakin työnseisaus 28.2.2018.

Sovintoehdotuksen sisällöstä ei anneta tietoja julkisuuteen ennen vastausten antamista.