Yliopistojen palkkausjärjestelmä muuttuu

Pardian hallitus hyväksyi 2.10. yliopistojen yleisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän muuttamisen. Suurimmat muutokset kohdistuvat henkilökohtaiseen palkanosaan. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2019 alusta.

Henkilökohtaista työsuoritusta kuvaavien tasojen määrä vähenee nykyisestä yhdeksästä tasosta neljään kategoriaan, ja nykyisen järjestelmän alin suoritusprosentti nousee kuuteen prosenttiin. Tämän alimman suoritusprosentin kustannusvaikutusta vastaava muutos tehdään vaativuustasoille tehtäväkohtaisiin palkanosiin.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta palkkoja korotetaan 0,36 prosentilla ja muun henkilöstön osalta 0,34 prosentilla. Suorituskategorioilla on ala- ja ylärajat, mutta henkilökohtainen palkanosa voi liukua kategorian sisällä. Myös suorituskriteerejä uudistettiin.Loppuosa 0,5 prosentin palkankorotusvarallisuudesta, joka tulee jakoon täysimääräisenä 1.1.2019, käytetään vaativuustasojen korotuksiin ja pysyviin vaativuuslisiin työntekijöille työnantajan päätöksellä.

1.4.2019 maksetaan 1,1 prosentin yleiskorotukset ja 1.6.2019 käytetään 0,85 prosenttia palkkasummasta henkilökohtaiseen palkanosaan työnantajan päättämällä tavalla. Päätösten tulee kuitenkin perustua aitoihin arviointeihin. Kaikissa yliopistoissa järjestetään kevään aikana arviointijakso, jolloin esimiehet käyvät arviointikeskustelut niiden työntekijöiden kanssa, joiden edellisestä arvioinnista on kulunut kaksi vuotta. Menettelytavat sovitaan yliopistoissa ja niistä keskustellaan pääluottamusmiesten kanssa.

Palkkausjärjestelmän muutos on suuri. Osapuolet sopivat yhteisestä koulutuksesta esimiehille ja luottamushenkilöille. Liiton luottamushenkilöitä koulutetaan sopimusmuutoksista ja muutoksista saa tietoa myös YHL:n tilaisuuksissa ja sen jäsenyhdistysten järjestämissä tapahtumissa sekä jäsenyhdistysten vuosikokouksen yhteydessä.

Poimintoja muuttuvista asioista

  • Vaativuuden arviointijärjestelmän sopimusmääräyksiä selkiytettiin.
  • Ajan mittaan vähitellen vaativammiksi muuttuneet tehtävät on kirjattu määräykseen, jonka nojalla arvioidaan muuttuneet tehtävät.
  • Suoritustasot (9) muuttuvat suorituskategorioiksi, joita on 4.
  • Alin suoritusprosentti on 6 ja ylin 50.
  • Pääsuorituskriteerit uudistettiin.
  • Arvioinnin menettelytavoista päätetään yliopistokohtaisesti ja niistä käydään keskustelut pääluottamusmiesten kanssa.
  • Esimiehet suorittavat arviointeja joka vuosi arviointijaksojen aikana.
  • Sopimusosapuolet järjestävät yhteistä koulutusta esimiehille ja luottamusmiehille jo syksyllä 2018.

Materiaaleja

 

Lisätietoja

Satu Henttonen, puheenjohtaja, p. 040 524 9199