Yliopistoille neuvottelutulos palkankorotuksista

Yliopiston työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet ovat päässeet sopimukseen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisista toisen kauden palkantarkistuksista.

Yliopistojen neuvottelutulos vastaa työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 15.6.2015 saavuttamaa sopimusratkaisua.

Tehtäväkohtaisiin palkkoihin yleiskorotus on 13 euroa, joka on heijastusten kautta keskimäärin 16 euroa, kuitenkin vähintään 0,43 %.

Lisäksi yliopistojen yleisen työehtosopimuksen 2 luvun 8a §:n 1 kappaletta on muutettu seuraavasti (muutos lihavoitu):

Vuosilomapalkka määräytyy vuosilomalain 12 §:n mukaan silloin, kun työntekijän työaika ja vastaavasti palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana ja muutos on kestänyt yhteensä vähintään neljä kalenterikuukautta tai yhdessä tai useammassa osassa 120 kalenteripäivää.

Soveltamisohje: Tätä määräystä ei sovelleta, mikäli työaikamuutoksen syynä on 3 luvun 6 §:ssä tarkoitettu osasairausvapaa.

Muutos tulee voimaan 1.2.2016 ja sitä sovelletaan 1.4.2015 lukien ansaittaviin vuosilomiin.

Lisätietoa: Pardian neuvottelupäällikkö Katja Heikkilä, 0400 904 893.

Lähde: Palkansaajajärjestö Pardia