YHL:n liittokokous 26.-27.10.2017

YHL:n liittokokous pidettiin Gustavelundissa Tuusulassa 26.-27.10. Kokouksessa mm. valittiin YHL:n toimijat seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Liittokokouksen avasi puheenjohtaja Satu Henttonen. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toi keskusjärjestön terveiset. Puheessaan hän käsitteli työmarkkinatilannetta, luottamusmiesten asemaa ja palkkatasa-arvoa. Palola korosti, että poliitikkojen ei tulisi puuttua työmarkkinajärjestöjen tehtäviin. Hän myös pahoitteli tilannetta, jossa henkilöstön edustajat nykyisin ovat. Heidän työnsä on erittäin haastavaa ja tehtävään käytettäviä työtunteja yritetään vähentää entisestään. Palola kertoi, että STTK pyrkii parantamaan erityisesti pieni- ja keskituloisten naisten asemaa.

– Jokainen suomalainen on palkankorotuksensa ansainnut, Palola korosti.

Torstain aikana käytiin läpi mm. YHL:n toimintakertomus vuodelta 2016. Puheenjohtaja Henttonen antoi selvityksen liiton tämän vuoden toiminnasta. Tarkasteltiin keväällä tehdyn jäsenkyselyn tuloksia ja todettiin, että tänä vuonna liiton antamia lausuntoja on ollut todella paljon. Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola vieraili kokouksessa esittämässä Pardian tulevaisuuden näkymiä. Hänen mukaansa ensi vuonna on tehtävä muutoksia toiminnassa, kuitenkin niin, että asioista päätetään yhdessä jäsenliittojen kanssa.

Iltapäivällä kokous keskeytettiin ja sitä jatkettiin seuraavana päivänä. Valiokunnat aloittivat toimintansa ja niiden päätöksistä kuultiin perjantaina. Illalla palkittiin juhlallisissa merkeissä liittokokouskauden henkilöstön edustajaksi Mikko Hyötyniemi (LAYHY) sekä kultaisilla ansiomerkeillä yhteensä 27 YHL:n aktiivista jäsentä.

Kultainen ansiomerkki myönnettiin seuraaville henkilöille:

Miia Dufva (HYHY), Leena Missonen (HYHY), Helena Könönen (ISYHY), Timo Pakarinen (ISYHY), Juha Riepponen (ISYHY), Tarja Virrantalo (ISYHY), Tuula Hölttä (JYHY), Saija Kyllönen (JYHY), Tarja Häkkinen (LAYHY), Ritva Remes (LAYHY), Risto Vaara (LAYHY), Martti Lindh (LTYHY), Jari Kiriloff (OHY), Seija Höijer (OYHY), Tuomas Kinnunen (OYHY), Jukka Laurikkala (OYHY), Jaana Lehtosaari (OYHY), Eila Viinikainen (OYHY), Leena Heino (TaYHY), Jaana Jokela (TaYHY), Merja Koivula (TaYHY), Anu Mastola (TTYHY), Jarmo Ruusila (TTYHY), Helena Juusela (TYHY), Airi Siltala (TYHY), Heli Törmänen (TYHY), Ritva Helle (SAHY).

Perjantaina kokouksessa hyväksyttiin Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY:n työmatkaseteleitä koskeva aloite. HYHY esitti, että YHL edistäisi tulevalla liittokokouskaudella työsuhdematkalipun käyttöönottoa yliopistoissa ja liittoon kuuluvien jäsenten työpaikoilla. Seuraavaa liittokokouskautta koskevat toimintalinja-asiakirja ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin myös.

Seuraavan liittokokouskauden toimijat valittiin lähestulkoon yksimielisesti. Vain liittovaltuuston varapuheenjohtajasta jouduttiin äänestämään. YHL:n puheenjohtajana jatkaa Satu Henttonen. Liittovaltuuston puheenjohtajana jatkaa niin ikään Juha Riepponen (ISYHY). Liittovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin äänestyksen perusteella Petri Peltonen (AaltoHY).

Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi:

Börje Helenius (AaltoHY), Timo-Jussi Hämäläinen (HYHY), Leena Missonen (HYHY), Heljä Heikkilä (HYHY), Elisa Hyytiäinen (HYHY), Tomi Rosti (ISYHY), Christina Piel (ISYHY), Saija Kyllönen (JYHY), Katariina Soudunsaari (LAYHY), Antti Kähkönen (LTYHY), Tuula Tammi-Sirén (OHY), Jaana Lehtosaari (OYHY), Jan Wennström (PfÅA), Jorma Viikki (TaYHY), Ari Moskari (TTYHY), Mats Kommonen (TYHY), Eija Heinonen-Özdemir (VYHY).

Hallituksen varajäseniä ovat:

Ann-Mari Hirvonen (TYHY), Eila Viinikainen (OYHY), Tiina Kotti (AaltoHY), Helena Frisk (HYHY), Laura Tohka (TaYHY), Katja Jeulonen (LTYHY), Tellervo Ahlholm (JYHY), Pirjo Hirvonen (LAYHY), Hilkka Ailio (HYHY), Pasi Jussila (VYHY), Ole Karlsson (PfÅA), Harri Ollikainen (TTYHY), Ennio Zuccaro (HYHY), Lea Kervinen (ISYHY), Tarja Virta (TYHY), Miia Dufva (HYHY), Sari Kiiskinen (ISYHY).

Liittovaltuuston jäsenet seuraavalle liittokokouskaudelle ovat:

Petri Peltonen (AaltoHY), Merja Seppänen (AaltoHY), Erkki Aalto (HYHY), Tapio Piironen (HYHY), Päivi Leppänen (HYHY), Juha Hurme (HYHY), Merica Ahjolinna (HYHY), Juha Riepponen (ISYHY), Tarja Virrantalo (ISYHY), Marja-Leena Patronen (ISYHY), Katja Mielonen (JYHY), Jouni Penttinen (JYHY), Mikko Hyötyniemi (LAYHY), Sari Pitkänen (LTYHY), Riitta Uotila (OHY), Seija Höijer (OYHY), Tuomas Kinnunen (OYHY), Raimo Tervola (OYHY), Bodil Mattas (PfÅA), Jan Kraufvelin (PfÅA), Marjo Aaltomaa (SAHY), Robert Krogars (SHHPF), Pauli Borodulin (TaYHY), Sari Luokkala (TaYHY), Sari Haataja (TaYHY), Anu Mastola (TTYHY), Kati Eteläkoski (TYHY), Anne Saarenpää (TYHY), Leena Henderson (TYHY), Ulla Laakkonen (VYHY).

Jokaista edustajaa kohti yhdistyksellä voi olla kaksi varajäsentä. Liittokokouksen jälkeen hallitus piti järjestäytymiskokouksensa. YHL onnittelee ansiomerkin saajia ja kaikkia valituksi tulleita!

 

Lisätietoja:
Satu Henttonen, puheenjohtaja, p. 040 524 9199, satu.henttonen(at)yhl.fi

 

Päivitetty 27.10.2017