YHL:n kannanotto Korkeakouluvisioon

Neljä asiaa nousi mieleen, kun on lukenut Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulutus ja tutkimus vuonna 2030 visiota ja kommentteja siitä. Henkilöstön näkökulmasta asiat kulminoituvat rahoitukseen, korkeakoulujen määrään, henkilöstön hyvinvointiin ja osallistamiseen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Poukkoileva valtion rahoituspolitiikka ja korkeakoulujen johdon paniikkijarrutukset rahoitusta ja toimintaa suunnitellessa ovat vähentäneet korkeakoulujen henkilöstön kriittiselle rajalle siinä mielessä, että opetus- ja tutkimushenkilöstö tekee yliopistojen talousasioita hallitsevien asiantuntijoiden tehtäviä.

Korkeakoulujen määrä on herkkä poliittinen kysymys, jonka johdosta olemme tilanteessa, että meillä on 14 yliopistoa ja 23 ammattikorkeakoulua. Korkeakouluverkkomme kattaa koko maan ja luo alueellista hyvinvointia. Sen supistaminen on tehtävä hallitusti.

Suomen parhaiksi työpaikoiksi korkeakouluilla on vielä matkaa. Viime vuosien kehitys on pikemminkin luonut kahden kerroksen väkeä ja yksipuolistanut osalla työntekijöistä tehtäviä ja toisaalta taas ylikuormittanut toisia työntekijäryhmiä. Monet työntekijät eri ammattiryhmistä tuntevat uupumusta, koska he venyvät eivätkä halua töiden viivästyvän. Edellytykset Suomen parhaiksi työpaikoiksi ovat olemassa, mutta konkreettisia toimia tarvitaan. Kaikkien henkilöstöryhmien osallistamista työn suunnitteluun ja tavoitteiden määrittelyyn tarvitaan.

 

Lisätietoja:
Satu Henttonen, puheenjohtaja, p. 040 524 9199, satu.henttonen@yhl.fi