Viestintä

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL edustaa pääasiassa yliopistojen muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Liiton jäsenmäärä on noin 5 500. Jäseniä työskentelee myös Suomen Akatemiassa, Opetushallituksessa, Unigrafiassa, AaltoEE:ssä, Varastokirjastossa, Yliopistojen palvelukeskus Certiassa ja Pelastusopistossa. YHL on Palkansaajajärjestö Pardian suurimpia jäsenliittoja, ja sen keskusjärjestönä toimii STTK.

YHL pyrkii luomaan aktiivisesti julkista keskustelua edustamiensa alojen kannalta keskeisistä edunvalvonta-asioista. Edunvalvonnan ohella YHL toimii myös yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä yliopisto- ja tutkimusalan asiantuntijana. YHL viestii toiminnastaan Universitas-lehden, sosiaalisen median, verkkosivujen sekä jäsentiedotteiden kautta.

Lisätietoja: YHL:n tiedottaja

Universitas-jäsenlehti

Liiton jäsenlehti UNIVERSITAS kannetaan jäsentemme kotiin kaksi kertaa vuodessa. Lehti tarjoaa YHL:n jäsenille tietoa liiton toiminnasta, tapahtumista sekä edunvalvontaan liittyvistä asioista. Lisäksi Universitas seuraa aktiivisesti yliopistojen ja niissä tehtävän työn muutoksia.

Päätoimittaja: 
Satu Henttonen, satu.henttonen(at)yhl.fi

Toimitus:
Piia Reunanen, piia.reunanen(at)yhl.fi

Painos:
5 600 kpl

Seuraava lehti ilmestyy keväällä 2018.

Materiaalit

Materiaalipankista löytyvät jäsenkyselyt ja ammattialakatsaukset sekä esitteitä, logomme ja kuvia puheenjohtajasta.