Strategia

Tavoitteet 2017–2021

Yhdessä vahva.

Arvot

  • Luotettavuus
  • Tasa-arvoisuus
  • Rohkeus

Toimintaa ohjaavat periaatteet

Toiminta on jäsenlähtöistä ja jäsentä lähellä. Liitto toimii kiinteässä yhteistyössä yhdistysten ja niiden jäsenten kanssa. Liitto tekee yhteistyötä STTK:laisten järjestöjen sekä yliopistoissa ja työpaikoilla toimivien muiden keskusjärjestöjen liittojen kanssa.

YHL on asiantunteva ja osaava vaikuttaja. Ennakkoluulottomuus antaa mahdollisuuden kehittymiselle. Kyky ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja reagoida niihin mahdollistaa hyvän ja laadukkaan edunvalvonnan. Viestintä on ajantasaista ja nopeaa.

YHL on vastuuntuntoinen ja luotettava kehittäjä sekä uudistaja. YHL on kaikkien jäsentensä työyhteisöjen asiantunteva ja osaava edunvalvoja. Se uudistaa ja kehittää yhdessä yhdistystensä kanssa jäsentensä edunvalvontaa tavoitteena henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen. YHL toimii jäsenyhdistystensä tukena ja tuottaa yhdistyksille ja jäsenille palveluja sekä muutoksen hallinnan välineitä.