Päätöksenteko

Liittokokous

YHL:n jäsenyhdistysten nimeämät edustajat kokoontuvat joka neljäs vuosi liittokokoukseen, joka on liiton ylin päättävä elin. Liittokokous valitsee liittovaltuuston ja hallituksen jäsenet sekä liiton puheenjohtajan neljän vuoden toimikaudeksi.

Liittokokouksessa hyväksytään liiton toimintalinja liittokokouskaudelle.

Liittovaltuusto

Liittovaltuustossa on 34 jäsentä, ja se toimii ylimpänä päätöksentekoelimenä liittokokousten välisenä aikana. Varsinainen liittovaltuuston kokous pidetään syys-marraskuussa niinä vuosina, jolloin ei pidetä varsinaista liittokokousta.

Liittovaltuusto hyväksyy seuraavan vuoden toimintasuunnitelman.

Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 17 jäsentä. Hallitus edustaa liittoa, panee täytäntöön liittokokouksen ja -valtuuston päätökset, kutsuu koolle liittokokouksen ja liittovaltuuston sekä valmistelee niissä käsiteltävät asiat sekä hoitaa liiton varoja ja muuta omaisuutta. Hallitus asettaa työvaliokunnan sekä tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat, toimikunnat ja työryhmät valmistelemaan ja hoitamaan ne asiat, jotka hallitus antaa niiden tehtäväksi. Lisäksi hallitus myös ohjaa liiton puheenjohtajan toimintaa ja päättää liiton toimihenkilöiden palkkaamisesta. Liittovaltuuston puheenjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus.

Työvaliokunta

Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokoukseen päätettäväksi ja käsiteltäväksi vietävät asiat, tekee ne päätökset, joiden tekemiseen hallitus on sen valtuuttanut sekä toimii liiton puheenjohtajan tukena.