Muut toimielimet

Tasa-arvotyöryhmä

YHL:n tasa-arvotyöryhmä käsittelee ajankohtaisia tasa-arvolainsäädäntöön ja palkkatasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Tasa-arvotyöryhmän toimintatavoitteiden polttopisteessä on erityisesti tasa-arvotyön organisoituminen ja tasa-arvon toteutuminen yliopistoissa. Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden toteutuminen liiton jäsenten työpaikoilla on tasa-arvotyöryhmän aktiivisessa seurannassa.

Työsuojeluvaliokunta

Työsuojeluvaliokunta koordinoi yliopistojen ja työpaikkojen työsuojeluasioita ja erityisesti työkykyä ylläpitävää toimintaa sekä tukee työsuojeluorganisaatiossa toimivia jäseniä. Työsuojeluvaliokunta on myös vastuussa vuosittain järjestettävän työsuojelukurssin sisällöstä.

Valiokunnan jäsenet toimivat yliopistoissa työsuojeluvaltuutettuina, varavaltuutettuina tai työsuojelutoimikunnan jäseninä.

Valiokunnan tehtävät

  • Kartoittaa luottamushenkilöiden työsuojeluun liittyviä koulutustarpeita ja tiedottaa järjestettävästä koulutuksesta.
  • Seuraa työpaikkojen työkykyä ylläpitävää toimintaa.
  • Seuraa riskien arviointia työpaikoilla ja tukee työsuojeluorganisaatiossa toimivia työntekijöitä niissä työpaikoissa, joissa riskien arviointi on kesken.
  • Huomioi erityisesti kemialliset altisteet ja seuraa REACH-asetuksen kansallista soveltamista.
  • Kartoittaa työpaikkakohtaiset kosteus- ja homevaurio-ohjeistukset.
  • Painottaa toiminnassaan myös henkistä työsuojelua.