Ammattialatoimikunnat

Ammattialatoimikunnat ovat jäsenistön eri ammattialojen asiantuntijaelimiä, jotka nostavat esiin työtehtäviin ja ammattiin liittyviä alan kysymyksiä ja tekevät esityksiä liiton hallitukselle niiden ratkaisemiseksi ja eteenpäin viemiseksi. Näin varmistetaan myös eri aloilla toimivan henkilöstön edunvalvonta ja erityiskysymysten hoitaminen työyhteisöjen edunvalvonnan kokonaisuudessa. Toimikunnat järjestävät myös omaan ammattialaansa liittyviä tapahtumia ja koulutustilaisuuksia.

Ammattialojen työnkuvaukset löytyvät materiaalipankista.

ATK

ATK-toimikunta

 • Seuraa yliopistojen palkkausjärjestelmän toteutumista ja sen soveltuvuutta yliopistojen ICT-alan palkkaukseen. Uuden palkkausjärjestelmän sisäänajo ei ole täysin onnistunut, vaan järjestelmän täysipainoinen hyödyntäminen edellyttää mm. IT-alan osalta täydentävää tarkastelua ja valtakunnallista tehtävän mukaista vertailua. Toimikunta osallistuu myös työehtosopimusten valmisteluun silloin, kun se on ajankohtaista.
 • Seuraa ja kehittää yliopistojen työehtosopimusta.
 • Uudistaa alan nimikkeitä.
 • Selvittää työaikakysymyksiä ja vaikuttaa niiden kuntoon saattamiseen.
 • Tarkastelee määräaikaisuusasiaa.
 • Järjestää alan seminaareja.
 • Seuraa STTK:n ja ICT-alan toimintaa ja osallistuu Pardian taustatyöskentelyyn.
 • Lista jäsenistä löytyy Yhteistiedot-sivulta.

HATO

Hallinto- ja toimistohenkilöstön toimikunta

 • Edustaa yliopistoissa ja muilla YHL:n toimialoilla työskentelevää hallinto- ja toimistohenkilöstöä, joita on yli sadalla eri nimikkeellä.
 • Valmistelee suosituksen alan tehtävänimikkeistä.
 • Seuraa palkkausjärjestelmien soveltamista ja jäsenistön toteutunutta palkkakehitystä.
 • Selvittää ammattialan työaikakysymyksiä ja tiedottaa niistä.
 • Paikantaa määräaikaisuuteen liittyviä ongelmia ja nostaa niitä voimakkaasti esiin.
 • Kartoittaa ammattialakohtaisia jäsenetuja sekä sopivia yhteistyötahoja ja -muotoja.
 • Seuraa ammattialan työnsisällössä tapahtuvaa kehitystä.
 • Kiinnittää huomiota ammattitaidon ylläpitämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.
 • Lista jäsenistä löytyy Yhteistiedot-sivulta.

KITO

Kirjastohenkilöstön toimikunta

 • Edustaa kirjastoissa yleensä kirjastoalalla työskenteleviä jäseniä, joiden työnimike liittyy useimmiten kirjastoalaan.
 • Seuraa palkkausjärjestelmien uudistamista ja jäsenistön palkkakehitystä.
 • Laatii alan nimikesuosituksia.
 • Selvittää määräaikaisuustilannetta kirjastoissa.
 • Suunnittelee jäsenistön ammatilliseen osaamiseen liittyviä asioita.
 • Kartoittaa ammattialakohtaisia jäsenetuja.
 • Tekee yhteistyötä ammatillisten ja aatteellisten kirjastojärjestöjen kanssa.
 • Kehittää verkostoitumista.
 • YHL on mukana Minerva-yhteistyössä ammatillisten ja aatteellisten kirjastojärjestöjen kanssa. Kirjastotoimikunta käsittelee yhteistyöasioita kokouksissaan.
 • Lista jäsenistä löytyy Yhteistiedot-sivulta.

LATE

Laboratorio- ja teknisen henkilöstön toimikunta

 • Jäsenet työskentelevät monenlaisissa työtehtävissä ja -yksiköissä. Näitä ovat tutkimuslaboratoriot, teknilliset yksiköt, määritys-, mittaus- ja analysointiyksiköt, puutarhat, luonnontieteellinen museo, eläinyksiköt sekä biologiset asemat. Teknisten tehtävien lisäksi jäsenten työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi hankinnat ja varastojen hoito sekä osallistuminen opetukseen.
 • Seuraa ja valvoo alan nimikkeistöä, palkkakehitystä ja muita työehtoja sekä kartoittaa ammattialakohtaisia jäsenetuja.
 • Edistää ammatillisen osaamisen ylläpitoa, vaikuttaa alan arvostukseen ja tuo ammattialaa tunnetuksi.
 • Pyrkii tekemään yhteistyötä alan ammatillisten ja aatteellisten järjestöjen kanssa.
 • Lista jäsenistä löytyy Yhteistiedot-sivulta.

TIKI

Tila- ja kiinteistöhenkilöstön toimikunta

 • Edustaa virastomestareita, autonkuljettajia, kiinteistöjen huoltohenkilöstöä, siivoustyöntekijöitä ja ruokalahenkilöstöä.
 • Seuraa palkkausjärjestelmien kehittämistä ja jäsenistön toteutunutta palkkakehitystä.
 • Edistää virastomestarinimikkeen käyttöönottoa.
 • Selvittää ammattialan työaikakysymyksiä ja tiedottaa niistä.
 • Kartoittaa ammattialakohtaisia jäsenetuja sekä sopivia yhteistyötahoja ja -muotoja.
 • Tiedottaa alan ammattitutkinnoista ja kannustaa työntekijöitä suorittamaan näyttötutkintoja.
 • Lista jäsenistä löytyy Yhteistiedot-sivulta.