YHL: Yliopistojen johtaminen tarvitsee kehittämistä

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision tavoitteena on nostaa väestön koulutustasoa, edistää jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia sekä lisätä panostuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL korostaa, että tavoitteiden saavuttaminen edellyttää puuttumista yliopistojen heikentyneeseen työhyvinvointiin. Erityisesti johtamiskäytäntöjä on päivitettävä osallistavimmiksi ja luottamusta herättäviksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti lokakuussa korkeakoulutuksen visio 2030 -työhön liittyvän Mahdollistava ohjaus, resurssit ja rakenteet -työryhmän loppuraportin. Työryhmä kiinnittää taustamuistiossaan huomiota korkeakoulujen heikentyneeseen työilmapiiriin. Henkilöstön keskuudessa tämä näkyy muun muassa kokemuksina työhyvinvoinnin heikentymisestä hallinnollisen työmäärän kasvun ja siitä aiheutuvan kuormittavuuden, työsuhteen epävarmuuden sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vähäisyyden vuoksi. Osa henkilöstöstä on myös kokenut oman työnsä ja osaamisensa arvostuksen laskeneen.

YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen painottaa, että visiotyön tavoitteiden saavuttaminen edellyttää henkilöstön työhyvinvoinnin ja vaikutusmahdollisuuksien parantamista sekä luottamuksen rakentamista yliopistoyhteisöjen sisällä. Myös johtajuuden ja esimiestyön kehittäminen on tärkeää.

– Työelämän muuttuminen edellyttää uudenlaista johtajuutta. Yliopistoissa tarvitaan kannustavia johtajia, jotka ovat läsnä työntekijöiden arjessa ja kuuntelevat heitä sekä luovat mahdollisuuksia innovaatioiden luomiselle, Henttonen sanoo.

Henttonen painottaa, että visiotyön työhyvinvointia koskevaksi sisällöksi ei saa jäädä pelkät korulauseet.

– Toivomme, että korkeakouluyhteisöjen hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden, osaamisen ja johtamisen kehittämiseen sitoudutaan aidosti koko yliopistokentällä.

Kilpailu lahjakkaista opiskelijoista ja rahoituksesta on ajanut yliopistoja yhä voimakkaampaan brändin rakentamiseen. Henttosen mukaan myös hyvinvoivat työ- ja opiskelijayhteisöt ovat tärkeä osa menestyvää yliopistoa.

– Houkutteleva yliopisto tarjoaa opiskelijoille mielekkään ja innostavan oppimisympäristön. Tämä edellyttää osaavaa ja työhönsä motivoitunutta henkilöstöä, jolla on aikaa ja resursseja paneutua oman ydinosaamisensa mukaisiin tehtäviin sekä mahdollisuus myös vaikuttaa niiden kehittämiseen.

 

Lisätietoja: Satu Henttonen, puheenjohtaja, p. 040 524 9199