YHL: Varma kevään merkki – Itä-Suomen yliopisto vähentää jälleen väkeä

Itä-Suomen yliopisto vähentää henkilöstöään yhteensä 120 työntekijällä, joista 55 irtisanotaan. Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL on huolestunut siitä, että yliopisto käy kevät toisensa jälkeen raskaita yt-neuvotteluita, joiden seuraukset ovat traagisia sekä yksittäisille työntekijöille että työyhteisölle. Irtisanomisiin johtaneet neuvottelut olivat yliopiston vajaan kuuden vuoden historian seitsemännet.

Itä-Suomen yliopiston viime maaliskuussa päättyneet yhteistoimintaneuvottelut johtavat jälleen henkilöstön irtisanomisiin. Henkilöstön edustajat toivat esiin neuvotteluissa pehmeämpiä vaihtoehtoja säästöjen toteuttamiselle, mutta lopputulokseen niillä ei ollut juurikaan vaikutusta.

– Prosessi eteni pääosin työnantajan linjausten mukaan. Olisimme halunneet keskustella työnantajan kanssa tarkemmin monista eri asioista. Nyt esimerkiksi yliopistojen hallinto- ja tukipalveluiden keskittäminen yhdeksi kokonaisuudeksi jäi neuvotteluissa lähes käsittelemättä, vaikka kyseessä on todella iso muutos, sanoo Itä-Suomen yliopiston pääluottamusmies Juha Riepponen.

Irtisanomiset painottuvat voimakkaasti muuta kuin opetus- ja tutkimustyötä tekevään henkilöstöön. Riepposen mielestä se ei voi olla näkymättä yliopiston perustehtävissä.

– Hallintotehtäviä siirretään jälleen kerran jo entuudestaan ylityöllistettyjen tutkijoiden ja opettajien harteille ja vastaisuudessa heillä on entistä vähemmän aikaa keskittyä omien ydintehtäviensä suorittamiseen.

Lisäksi yliopisto on päättänyt keskittää opettajakoulutuksen Joensuuhun, mikä tarkoittaa Savonlinnan kampuksen lakkauttamista. Riepponen pitää asiaa valitettavana Savonlinnan tulevaisuuden kannalta. Myös opiskelijoille muutos tulee olemaan hankala.

– Tämä on suuri tappio Savonlinnan kaupungille, joka olisi ollut valmis jopa tukemaan rahallisesti kampuksen säilymistä. Alasajon myötä opiskelijat siirtyvät jo entuudestaan opiskelija-asuntopulaa potevaan Joensuuhun. Kaikille työntekijöille uutta paikkaa ei puolestaan enää löydy.

Yliopiston mukaan säästöjen arvioidut vaikutukset ovat 4,1 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä.

 

Lisätietoa: Juha Riepponen, pääluottamusmies, 0400 996 401