YHL vaatii työaikapankkeja yliopistoihin: ”Työstä saatava oikeutettu korvaus”

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL vaatii työaikapankkien käyttöönottoa yliopistoissa. Työaikapankkien käyttöönotosta on kirjaus yliopistojen työehtosopimuksissa, mutta ne eivät toistaiseksi ole käytössä vielä yhdessäkään Suomen yliopistossa.

– Työaikapankkien käyttöönotto edistäisi työntekijöiden mahdollisuutta saada työstään oikeutettu korvaus, YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen sanoo.

Nykyisin yliopistoissa tehtäviä ylitöitä ei tunnisteta eivätkä esimiehet sovi niitä työehtosopimuksen mukaisesti. Ylityötä tehdään ja teetetään työajan liukumasaldoja käyttäen. Samalla kuitenkin unohdetaan, että liukuva työaika ja liukumasaldot on tarkoitettu työntekijöiden omaehtoiseen työajan jaksottamiseen. Saldotuntikertymiä ei yleensä ehditä käyttää kertymäkausien aikana, jolloin tehty työ jää vaille sen oikeuttamaa korvausta.

– Työaikapankkiin pitäisi saada lisättyä myös mahdolliset saldotuntileikkaukset, Henttonen painottaa.

YHL:n mielestä työaikapankin käyttöönotto helpottaisi työntekijän omaehtoisen liukuman ja ylityön selkeän erottelun. Se lisäisi työntekijöiden ja työnantajan mahdollisuutta joustavoittaa työntekoa ja vaikuttaisi siten positiivisesti myös työssä jaksamiseen.

– Yliopistojen työntekijöiltä on vaadittu erityisesti koulutusleikkausten myötä yhä suurempaa joustavuutta uusien työtehtävien ja kasvavan työkuormituksen hoitamisessa. Olisi kohtuullista, että myös työnantaja osoittaisi joustavuutta työntekijöitä kohtaan, Henttonen sanoo.

Lisätietoja: Satu Henttonen, 040 524 9199