YHL: Turun yliopisto näyttää esimerkkiä

Sipilän hallituksen yliopistoihin kohdistamat leikkaukset iskevät kipeästi kotimaiseen korkeakoulukenttään. Turun yliopistolle tämä tarkoittaa yliopiston oman arvion mukaan noin 12 miljoonan säästötarvetta vuoden 2018 loppuun mennessä. Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL on tyytyväinen siihen, että näennäisen helppojen ratkaisujen sijaan säästöjä haetaan yliopiston perustehtäviä vaarantamatta.

Turun yliopiston opetus ja kulttuuriministeriöltä ensi vuodelle saama rahoitus vähenee noin 8 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yliopistonindeksin jäädytys pienentää seuraavina vuosina yliopiston rahoitusta noin 2-3 miljoonaa euroa vuodessa.  Yliopiston hallituksen käynnistämän sopeuttamisohjelman tavoitteena on, tasapainottaa yliopiston talous vuoteen 2019 mennessä. Vyönkiristys aiotaan toteuttaa ilman irtisanomisia.

– Haluamme olla yliopisto, joka ei lähde irtisanomisten tielle, vaan selvitämme, miten muuten voimme tehostaa toimintaa kustannustehokkuutta parantamalla, prosesseja kehittämällä ja viisaasti profiloitumalla, rehtori Kalervo Väänänen sanoo yliopiston verkkosivuilla.

Ylimenokauden aikana toimintaa tullaan rahoittamaan käyttämällä yliopiston omaa pääomaa. Samaan aikaan luodaan henkilöstösiirtojen ja tehtävien uudelleensuuntaamisen avulla uusia koulutustehtäviä vuoden 2018 loppuun mennessä noin 50 henkilötyövuotta.

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n puheenjohtaja Satu Henttosen mukaan Turun yliopiston päätös hakea säästöjä muualta kuin henkilöstövähennyksistä osoittaa kiitettävää ymmärrystä siitä, kuinka korkeatasoisen opetuksen ja tutkimuksen turvaaminen vaikeina aikoina edellyttää pitkäjänteistä työtä näennäisen helpoilta näyttävien ratkaisujen sijaan.

– Irtisanomisten kautta etenevät säästöt siirtävät pahimmillaan muun henkilökunnan tehtäviä opetus- ja tutkimushenkilökunnan harteille ja aiheuttavat siten merkittävää vahinkoa yliopistojen perustehtäville. On hienoa, että yliopiston johdolla on tästä selkeä näkemys. Hallintotyö ja muut tukitehtävät vaativat riittävät resurssit.

Mittavien säästöjen hakeminen edellyttää kuitenkin muutoksia tehtävien sisältöön, työtapoihin ja työntekijöiden työpisteisiin sekä vaatii tarvittaessa uudelleenkouluttautumista. YHL:ään kuuluvan Turun yliopiston henkilökuntayhdistyksen pääluottamusmiehen Ann-Mari Hirvosen mukaan on erittäin tärkeää, että sopeutusohjelmassa henkilöstö on mukana suunnittelussa.

– Kestävät ratkaisut vaikeisiin tilanteisiin löydetään aidon ja toimivan yhteistyön kautta. Olemme mielellämme mukana rakentavassa suunnittelutyössä. Seuraamme myös aktiivisesti sopeutusohjelman käynnistymistä ja sen kulkua.