YHL tukee nollatuntisopimusten kieltämistä ajavaa kansalaisaloitetta

Nollatuntisopimus tarjotaan työntekijälle liian usein pakkona, johon hänen on suostuttava saadakseen ylipäänsä työtä. Vaikka työaikajoustoja toivotaan puolin ja toisin, perusperiaatteen on oltava, että ihminen tulee työllään toimeen, sanoo Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen. Liitto kannustaa jäseniään osallistumaan nollatuntisopimusten kieltämistä ajavaan kansalaisaloitteeseen.

Nollatuntisopimukset ovat työsopimuksia, joissa työajan minimituntimääräksi on sovittu nolla ja enimmäismääräksi 40 tuntia, eli työnantajalla ei toisin sanoen ole velvoitetta tarjota työntekijälle töitä joka viikko tai edes joka kuukausi. Tilastokeskuksen maaliskuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan nollatuntisopimuksella työskentelee keskimäärin 83 000 työntekijää, eli noin neljä prosenttia kaikista palkansaajista. Sopimukset koskevat myös koko ajan yhä useampia työntekijöitä Suomen työmarkkinoilla eri aloilla ja ammattiryhmissä. Erityisen yleisiä nollatuntisopimukset ovat nuorten keskuudessa: Tilastokeskuksen mukaan noin 65 prosenttia kaikista nollatuntisopimuksella työskentelevistä on alle 30-vuotiaita.

Joustavuutta toimeentulon kustannuksella?

Nollatuntisopimuksia perustellaan usein joustavuudella ja mahdollisuudella sovittaa työ omaan elämäntilanteeseen perinteisiä työsopimuksia paremmin. Valitettavan työntekijän osalta seurauksena on usein epävarmuutta ja jatkuva huoli siitä, riittävätkö tarjotut työtunnit oman toimeentulon turvaamiseen ja oman tulevaisuuden suunnittelemiseen. Nollatuntisopimuksia tarjotaan usein myös tilanteissa, joissa työn tarve on todellisuudessa jatkuvaa. Esimerkiksi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK on kuvaillut nollatuntisopimuksia kikkailuksi, joka aliarvioi työntekijöitä. Järjestö on myös vaatinut tulevaa hallitusta ryhtymään toimiin niiden kitkemisiksi.

Kansalaisaloitteella jo yli 40 000 allekirjoitusta

Operaatio Vakiduuni on kampanja, joka on herättänyt kansanliikkeen vakiduunin puolesta. Kampanja kokoaa yhteen ihmisiä, jotka haluavat parantaa pätkätyöläisten asemaa yhteiskunnassa. Kampanjan aloittaman kansalaisaloitteen nollatuntisopimusten kieltämiseksi on tähän mennessä allekirjoittanut jo yli 40 000 ihmistä. Aloitteessa vaaditaan osa-aikatyöhön vähintään 18 tunnin viikkotyöaikaa, mutta se säilyttää mahdollisuuden tämän alittaviin viikkotyöaikoihin, mikäli työntekijä niin haluaa.

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL tukee kampanjan tavoitteita ja kannustaa jäseniään allekirjoittamaan kansalaisaloitteen sekä levittämään tietoa kampanjasta omissa yhteisöissään.

– Vaikka ongelma ei ole laajalle levinnyt liittomme jäsenistön keskuudessa, kyseessä on erittäin tärkeä periaatteellinen kysymys, sanoo YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen.