YHL: Sipilän hallitukselta madonluvut korkeakoulutukselle

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL on huolissaan siitä, että yliopistojen opiskelijat ja henkilökunta ovat jälleen hallituksen kurittamistoimenpiteiden kohteena. Samanaikaisesti yliopistoilta vaaditaan myös enemmän, mikä asettaa ohjelman uskottavuuden kyseenalaiseksi.

– Hallitusohjelma haluaa paradoksaalisesti nostaa suomalaisten koulutustasoa kurjistamisen kautta. Kuten 1990-luvun lama osoitti, koulutuksesta leikkaaminen lisää eriarvoisuutta ja syö pohjaa tulevaisuuden hyvinvoinnilta, sanoo Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen.

Ohjelmassa esitetään yliopistoindeksin jäädyttämistä, josta yliopistoille koituva vaje paikattaisiin supistamalla yliopiston muuta henkilöstöä. Tämä toteutettaisiin muun muassa karsimalla hallinnon päällekkäisyyksiä sekä lisäämällä yhteistyötä it-järjestelmien hankinnassa ja kehittämisessä.

– Ovatko ohjelman laatijat huomioineet sitä, että tätä samaa lääkettä on jo tarjottu ja testattu useampaan otteeseen?

Yliopistojen henkilöstö on käynyt lävitse lukuisia myllerryksiä vuoden 2010 yliopistouudistuksen jälkeen: Heidän tehtäviään on järjestelty uudelleen, heidän työtaakkaansa on kasvatettu, heitä on siirretty yksiköstä toiseen ja heitä on irtisanottu. Seuraukset ovat myös jo entuudestaan tuttuja.

– Opetus- ja tutkimushenkilöstön harteilla on jo nyt liian paljon hallinnollisia tehtäviä, jotka syövät aikaa heidän – sekä siis koko yliopiston – ydintehtäviltä. Lisäksi monet jo käynnissä olevat toimintojen tehostamiseen tarkoitetut hankkeet, kuten uuden opiskelijatietojärjestelmän rakentaminen, tarvitsevat riittäviä palvelu- ja hallintoresursseja.

Ohjelma sisältää myös merkittäviä ristiriitoja, jotka syövät sen uskottavuutta. Hallitus esittää kolmannen lukukauden ottamista käyttöön, mutta haluaa samanaikaisesti pakottaa opiskelijat töihin leikkaamalla opintotukea 150 miljoonalla eurolla. Kolmas lukukausi vaatisi toimiakseen myös lisää resursseja yliopistoille indeksijäädytyksen sijaan.

– Tässä muodossa kolmannesta lukukaudesta tulisi ilmaista talkootyötä tekevien opettajien luennointia tyhjille saleille.

– Ohjelmassa kuvaillaan kauniin sanoin tulevaisuuden Suomea maaksi, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Valitettavasti siinä esitetyt toimenpiteet tulevat toteutuessaan pitämään huolen siitä, että varsinainen oppiminen jää valtaosalle todellakin vain unelman asteelle.

 

Lisätietoja: Satu Henttonen, Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL, 040 524 9199.