YHL: Lappeenrannan irtisanomiset alkusoitto yliopistolamalle

Lappeenrannan teknillinen yliopisto ilmoitti perjantaina 13.11. vähentävänsä henkilöstöään yhteensä 120 henkilötyövuodella, joista 55 toteutetaan työsuhteiden irtisanomisilla. Henkilöstösupistusten syyksi yliopisto kertoi hallituksen määrärahoihin kohdistavat leikkaukset sekä yritysrahoituksen vähenemisen. Hankalissa neuvotteluissa ei päästy yhteisymmärrykseen säästötarpeen suuruudesta tai vaihtoehdoista irtisanomisille.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistyksen pääluottamusmiehen Martti Lindhin mukaan neuvottelut olivat rahoitusvajeen suuruudesta johtuen vaikeat.

– Henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehet esittivät neuvotteluissa painokkaasti irtisanomisten osittaista korvaamista lomautuksilla. Yhteistä näkemystä säästötarpeen suuruudesta ja pitkäkestoisuudesta sekä säästökeinoista ja niiden ajoituksesta ei kuitenkaan löytynyt.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston irtisanomiset ovat Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n puheenjohtajan Satu Henttosen mukaan vasta alkua laajemmalle yliopistolamalle.

– Suomen yliopistoissa on jo nyt vaakalaudalla yhteensä yli 1500 työpaikkaa, mikä ei voi olla vaikuttamatta yliopistojen perustehtävien ja niiden lainsäädännöllisten velvoitteiden toteuttamiseen.

Supistusten myötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilöstö vähenee 13 prosentilla. Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ilmaisee tukensa kaikille irtisanotuille.

 

Lisätietoja:

Martti Lindh, pääluottamusmies, 040 737 8620
Satu Henttonen, puheenjohtaja, 040 524 9199