YHL: Korkeakoululakihanke hermostuttaa

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL suhtautuu epäilevästi ehdotukseen uudesta lainsäädäntöhankkeesta. Kyseessä on yksi yhteinen korkeakoululaki, jota opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on esittänyt. YHL on pettynyt Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyön kehittelyyn, joka pysähtyi rakenteelliseen lakiuudistusesitykseen. Esitys vie huomion pois koulutuksen sisällöstä ja laadusta. Henkilöstölle edellinen lakiuudistus näyttäytyi yt-kierteenä.

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL asetti suuria toiveita OKM:n Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision rakentamiseen. Luulimme, että ministeriö haluaa aidosti kuulla ja osallistaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten henkilöstöä vision rakentamisessa. Pettymys oli suuri, kun visiotyön päätösseminaarissa keskusteluun tuotiin yksi yhteinen korkeakoululaki, kun työskentely on perustunut duaalimalliin.

Seminaareissa ja verkkokeskusteluissa käytiin keskustelua, miten mahdollistetaan joustava elinikäinen oppiminen. Lisäksi pohdittiin, miten korkeakouluista tehdään ketteriä ja luovia ja ennen kaikkea hyviä työ- ja opiskelupaikkoja sekä tutkimuksen kehtoja, joissa resurssit ja osaaminen tuottavat yhteiskuntaan kriittisesti ajattelevia ja innovatiivisia kehittäjiä ja rakentajia. Päätösseminaarissa saatu yhteenveto työskentelyn tuloksista oli hätäinen läpijuoksu. Vision viimeistely jäi ministeriölle. Sen sijaan pöydälle tuotiin ajatus korkeakoululaista, joka säätelisi yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Päällekkäisyydet purettaisiin, tieteellinen tutkimus olisi edelleen osaamisen perusta ja rahoitus säilyisi erillisenä. Uusi laki avaisi uusia mahdollisuuksia ja vahvistaisi monimuotoisuutta. Ministeri Sanni Grahn-Laasonen vaati lain valmistelun käynnistämistä heti.

Yliopistolakiuudistuksen tavoite oli, että yliopistot voivat keskittyä perustehtäviinsä ja niillä on mahdollisuus harjoittaa entistä parempaa henkilöstöpolitiikkaa. Uudistus on voimassa kahdeksatta vuotta, eikä jälki ole ollut kaunista. Yliopiston kvartaali on 25 vuotta. Yliopistouudistuksen vaikutusarvioinnista on nyt aika ottaa opiksi ja antaa korkeakoulukentälle työrauha. Huonon henkilöstöpolitiikan lakipiste jäi toivottavasti vuoteen 2016, jolloin useat yliopistot vähensivät henkilöstöään yhteensä 1744 henkilöllä, joista irtisanottuja oli 961.

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n seminaarissa perjantaina 15.9. teemana ovat fuusiot ja yhteistyö. Yliopistojen henkilöstön näkökulmasta tarkastellaan, mihin johtaa lainsäännöllä hoidettu korkeakoulupolitiikka, jolta puuttuu pitkän aikavälin visio. Seminaarissa käydään keskustelua yli sadan henkilöstön, yliopiston johdon ja eri sidosryhmien edustajan voimin.
 

Lisätietoja:
Satu Henttonen, puheenjohtaja, p. 040 524 9199, satu.henttonen@yhl.fi