YHL: Itä-Suomen yliopisto leikkaa jälleen

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL on sitä mieltä, että vyötä ei enää ole varaa kiristää Itä-Suomen yliopistossa.

– Itä-Suomen yliopistoa on myllerretty jo monta niin monta kertaa, että päätöksenteon poukkoilevuus haittaa koko henkilöstöä, sanoo YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen.

Itä-Suomen yliopistossa käytiin yt-neuvottelut, joiden tulos on tänään julkistettu. Neuvotteluiden sisältö oli linjassa yliopistojen rakenteellista kehittämistä koskevissa RAKE-raporteissa esitettyjen näkemysten kanssa.

Mekrijärven tutkimusasema lakkautetaan vuoden 2016 loppuun mennessä, ja Itä-Suomen yliopisto tullee käyttämään Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusasemaa tutkimuksissaan.

Henkilöstöjärjestöt pitävät hyvänä ratkaisuna biologian ja ympäristötieteen yksiköiden yhdistämistä 1.1.2016 alkaen. Muut yksiköt, joita asia koskee, ovat tietojenkäsittely ja fysiikka.

Henkilöstöstä irtisanotaan 24, kolme työntekijää lomautetaan ja yksi osa-aikaistetaan. Opetus- ja tutkimushenkilöstöön näistä kuuluu 16 ja muuhun henkilöstöön 12. Kymmenen työntekijän kanssa on sovittu eläkejärjestelyistä.

– Tämän jälkeen ei ole jäljellä juuri mitään, mistä ottaa, sanoi pääluottamusmies Juha Riepponen Joensuun tiedotustilaisuuden jälkeen.

Alun perin vähennystarpeeksi ilmoitettiin 67 henkilötyövuotta, joten tulos oli hieman pelättyä parempi. Henkilöstön näkökulmasta tulos on kuitenkin huono. Työllisyystilanne ei takaa uutta työpaikkaa. YHL:n puheenjohtaja Satu Henttosen mukaan yliopistojen tulevaisuus näyttää mustalta.

– Hallitusohjelman koulutukseen ja osaamiseen kohdistamat säästötoimet takaavat, että tämä meno tulee eri yliopistoissa jatkumaan. Pahimmillaan voidaan pelätä 1000-2000 henkilötyövuoden vähentämistarvetta hallituskauden aikana.

 

Lisätietoja:

Satu Henttonen, puheenjohtaja, YHL, 040 524 9199
Juha Riepponen, pääluottamusmies, Itä-Suomen yliopistoyhteisön henkilöstöjärjestö ISYHY, 0400 996 401