YHL: Irtisanomissuojaa ei saa heikentää

Palkansaajajärjestö Pardiaan kuuluva Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL vastustaa jyrkästi hallituksen kaavailemia heikennyksiä irtisanomissuojaan. Hallitus on esittänyt irtisanomissuojan heikentämistä alle 20 työntekijän yrityksissä. Yliopistoissa lakiesitys koskisi yliopistojen omistuksessa olevia pieniä yrityksiä.

– Lainmuutos asettaisi työntekijät eriarvoiseen asemaan pelkästään työpaikan koon perusteella. Henkilökohtaisilla syillä irtisanotuksi tulleen tulevaisuus työmarkkinoilla voi olla hyvin tukala, joten irtisanomisperusteiden määrittelyssä tasavertainen kohtelu on ensiarvoisen tärkeää, sanoo YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen.

Lakiesityksen mukaan pienten yritysten irtisanomissuojan heikentäminen helpottaisi työllistymistä, koska se alentaisi uusien työntekijöiden rekrytointikynnystä. Henttonen pitää työllistävää vaikutusta kuitenkin kyseenalaisena.

– Työntekijän koeaika on nykyisellään jo kuusi kuukautta, jota voi pitää vähintäänkin riittävänä mahdollisten virherekrytointien huomaamiseen. Mahdollisuus isompia työnantajia helpompaan irtisanomiseen voisi myös antaa työnantajalle intressin olla työllistämättä enempää kuin 20 henkilöä.

Vaikka yliopistot ovatkin kooltaan huomattavasti suurempia kuin lakiesityksen piiriin kuuluvat yritykset, moni yliopisto on yhtiöittänyt palveluitaan yliopiston tai yliopistojen yhteisomistuksessa oleviin yrityksiin.

– Valtaosaan yliopistojen työntekijöistä lakiesityksen vaikutus ei olisi ainakaan välittömästi kovin merkittävä. Silti ajan myötä alle 20 henkilöä työllistävien työpaikkojen määrä yliopistoissakin voi kasvaa. Heikennysten vastustaminen on myös tärkeää kaikkien palkansaajien tasa-arvon toteutumiselle.

Lukuisat palkansaajajärjestöt ovat jo ilmoittaneet työtaistelutoimenpiteistä irtisanomissuojan heikentämistä vastaan. Asia on herättänyt keskustelua myös YHL:ssä.

– Olemme mukana päättämässä mahdollisista toimenpiteistä Pardian hallituksessa ja noudatamme yhdessä sovittua linjaa.

 

Lisätietoja: Satu Henttonen, puheenjohtaja, p. 040 524 9199