YHL: Budjettipaineita Oulun yliopiston henkilöstöleikkauksiin ei ole

Oulun yliopisto käynnistää muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluilla tavoitellaan noin 70 henkilötyövuoden vähennyksiä ja niiden kohteena on noin 900 henkilöä. Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n mukaan Oulun yliopisto tekee virheen leikatessaan jo entuudestaan supistettua tukihenkilöstöä.

Oulun yliopiston pääluottamusmies Raimo Tervola pitää yliopiston päätöstä yt-neuvotteluiden aloittamisesta paitsi epäoikeudenmukaisena, myös opetuksen ja tutkimuksen kannalta tuhoisana.

– Tämä juustohöyläsäästäminen pitäisi saada loppumaan, koska tukihenkilöstö on nyt jo liian vähissä osassa yksiköissä. Tehokasta tutkimusta ja koulutusta palvelevaa organisaatiota ei rakenneta sysäämällä yhä enemmän hallinnollista työtä opettajien ja tutkijoiden harteille, Tervola sanoo.

Edelliset yt-neuvottelut käytiin Oulun yliopistossa vuonna 2014, joiden tuloksena henkilöstöä vähennettiin 122 henkilöllä. Vähennyksistä valtaosa kohdistui tuolloin tutkimusta ja opetusta avustavaan henkilöstöön. Nyt samasta henkilöstöryhmästä ollaan leikkaamassa lisää. Tervola ihmettelee henkilöstöön kohdistuvaa leikkaamisvimmaa tilanteessa, jossa polttavia syitä siihen ei hänestä näyttäisi olevan.

– Viime vuoden tulosennuste on 11 kuukauden perusteella reilusti ylijäämäinen. Miksei tätä ylijäämää käytetä sitä huomattavasti pienempien menojen paikkaamiseen tänä vuonna?

Tervola on myös tyytymätön Oulun yliopiston menestykseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavassa rahoituksessa. Henkilöstöstä höyläämisen sijaan hän peräänkuuluttaa todellista halua profiloitumiseen.

– Oulun yliopisto ei ole ymmärtänyt mitä on profilointi, vaan on jäänyt siihen liittyvässä rahanjaossa mopen osille. Yliopiston pitäisi panostaa entistä vahvemmin omiin vahvoihin ja kehittyviin aloihin, jolloin se pääsisi myös laskennallisesti omalle tasolleen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksessa. Nyt olemme saaneet vain vaivaisen miljoonan, vaikka osuutemme pitäisi olla noin 10 miljoonan luokkaa.

Lisätietoja:
Raimo Tervola, 0294 482183
Satu Henttonen, 040 524 9199