Vuosilomalakiin muutoksia 1.4.2016 lukien

Seuraavan lomanmääräytymisvuoden alusta tulee vuosilomalakiin muutos, joka rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan vuosilomakertymää ja tuo vuosiloman siirtämiseen sairastumisen vuoksi kuuden päivän omavastuun.

Kuuden päivän omavastuu lomalla sairastamiselle

Vuosilomalaki muuttuu siten, että työntekijälle, joka sairastuu vuosilomansa aikana, on oikeus vuosilomansa siirtämiseen kuuden omavastuupäivän jälkeen eli lomasta kuluu kuusi päivää sairaana. Jokaiselle työntekijälle turvataan kuitenkin neljän viikon vuosiloma, jos vuosilomaa on kertynyt ansaintavuodelta vähintään 24 arkipäivää.  

Vaikka vuosilomalaki muuttuu, sallii laki laista paremmin sopimisen. Pardian jäsenkentässä on mm. valtiolla sovittu työ- ja virkaehtosopimuksilla vuosiloman siirto-oikeudesta ilman omavastuupäiviä, eikä vuosilomalain muutos näin ollen aiheuta muutoksia näillä sopimusaloilla vuosiloman siirto-oikeuteen.

Niillä Pardian sopimusaloilla, joilla vuosiloman siirto-oikeudesta ilman omavastuupäiviä ei ole sovittu, johtaa vuosilomalain muutos nykytilan heikentymiseen.

Perhevapaalta kertyvä loma vähenee

Nykyisen vuosilomalain mukaan työntekijälle kertyy vuosilomaa äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta. Vuosilomalakiin tehtävän muutoksen jälkeen vuosilomaa kertyy enintään 156 äitiys- ja vanhempainvapaapäivältä ja 156 isyys- ja vanhempainvapaapäivältä eli kuudelta kuukaudelta.

Uutta lakia sovelletaan niihin perhevapaisiin, jotka pidetään lain voimaantulon jälkeen. Lisäksi edellytyksenä on se, että kyseisen lapsen hoitamiseksi pidetty ensimmäinen perhevapaajakso pidetään 1.4.2016 tai sen jälkeen.

Myös tämän asian osalta laki sallii laista paremmin sopimisen. Mikäli asiasta on sovittu paremmin virka- tai työehtosopimuksissa niin näitä sopimusaloja ei vuosiloman heikennys koske. Asiasta on paremmin sovittu mm. valtiolla. Asia on syytä tarkistaa omasta työehtosopimuksesta.  

Edellä mainitut lakimuutokset tulevat voimaan 1.4.2016 eli seuraavan lomanmääräytymisvuoden alusta.

Lähde: Pardia