Vuoden 2016 toimintakertomus

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliiton vuoden 2016 toimintakertomus on julkaistu liiton verkkosivuilla. Toimintakertomuksessa tarkastellaan muun muassa palkkakehitystä, erimielisyystapauksia sekä rakenteellista kehittämistä YHL:n edustamilla aloilla yliopisto- ja valtionhallinnossa.