Vaasan yliopiston irtisanomiset pelättyä pienemmät

Määrätietoisen eduvalvonnan ansiosta Vaasan yliopiston yt-tulokset muodostuivat pelättyä pienemmiksi.

Vaasan yliopisto irtisanoo kuusi henkilöä ja kolme henkilöä siirtyy osa-aikaiseksi.  Yt-neuvottelut koskivat yhteensä 150 henkilöä, jotka kaikki työskentelevät opetuksen ja tutkimuksen tukipalveluissa. Saksan kielen osalta yliopisto pyrkii löytämään asiaan ratkaisun ilman yt-toimenpiteitä ja valmistelu jatkuu mm. opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa keväällä 2016 käytävillä neuvotteluilla

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n puheenjohtaja Satu Henttosen mukaan vaihtoehtojen hakeminen ja työnantajan toimien kyseenalaistaminen yt-prosessin aikana on tärkeää.

– Henkilöstönedustajien määrätietoinen edunvalvonta auttoi varmasti painamaan irtisanottavien määrän pienemmäksi alkuperäisestä määrästä, joka oli 25. Kaikki irtisanomiset ovat kuitenkin aina ikäviä.

Vaasan yliopisto on arvioinut tukipalveluiden säästötarpeeksi vuositasolla on 500 000 €, josta noin puolet pystytään säästämään tilakuluja karsimalla, eläköitymisin sekä henkilöstön ehdottamin säästökeinoin. Muu säästö joudutaan etsimään henkilöstöratkaisuilla.

Keväällä yliopistossa siirrytään uuteen tukipalvelujen organisaatiomalliin. Kaikki opetusta ja tutkimusta tukevat toiminnot kootaan Yliopistopalveluihin.  Uusi organisaatiomalli otetaan käyttöön 1.4.2016 alkaen.

Lisätietoja:
Satu Henttonen, puheenjohtaja, 040 524 9199