UNIFI julkisti yliopistojen yhteisen vision

Suomen yliopistot UNIFI ry on julkistanut yhteisen vision Suomen yliopistoille. UNIFI käynnisti vuoden 2016 alussa visioprosessin, jonka tavoitteena oli määritellä Suomen yliopistoille yhteistä suuntaa. Prosessiin kutsuttiin mukaan laajasti korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmän toimijoita sekä muita yliopistojen sidosryhmiä.

Työn tuloksena valmistuneen yliopistojen yhteisen vision lähtökohtana on näkemys siitä, että Suomen vahvuus on yliopistojen tuottamassa uudessa tiedossa ja korkeatasoisessa osaamisessa. Yliopistot ovat yhteiskunnan uudistajia, menestyksen rakentajia ja kansainvälisesti arvostettuja tulevaisuuden tiennäyttäjiä.

Yliopistot haluavat rakentaa yhdessä tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa avoimia tietoyhteisöjä, joissa toimijoilla on yhteisiä fyysisiä ja virtuaalisia toimintaympäristöjä sekä toisistaan erilliset mutta toisiaan täydentävät selkeät roolit. Yhteistyön tiivistäminen pitää sisällään muun muassa tutkimusta ja opetusta tukevien palveluiden tuottamista yhteisesti.

– Tietoyhteisöön kuuluvilla toimijoilla on yhteinen toimintaa tukeva infrastruktuuri, joka sisältää muun muassa yhteisen koulutus- ja tutkimusinfrastruktuurin sekä tukipalvelut, visiossa todetaan.

Avoimet tietoyhteisöt toimivat UNIFIn mukaan tutkimuksen ja koulutuksen sekä sitä kautta koko yhteiskunnan uudistumisen alustoina.

– Tavoitteena on, että tietoyhteisöt muodostavat avoimia, korkealaatuisia, vetovoimaisia tutkimus-, koulutus- ja kehitysympäristöjä, jotka houkuttelevat puoleensa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimijoita sekä ulkomaisia ja kotimaisia tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita, toteaa puheenjohtaja Jouko Niinimäki UNIFIn tiedotteessa.

Visio on luettavissa osoitteessa unifi.fi/visio