Tutkimus: Työhyvinvointi heikkenee muutoksissa

Hyvinvointia tukevat voimavarat jakautuvat työelämässä epätasaisesti, kertoo metsäteollisuuden työntekijöitä käsittelevä väitöstutkimus.

Työntekijöiden henkinen hyvinvointi heikkenee organisaatiomuutoksissa. Niistä selviytyäkseen työntekijä tarvitsee samoja voimavaroja, jotka auttavat häntä jaksamaan pitkällä aikavälillä. Näitä ovat esimerkiksi vahva elämänhallinnan tunne ja sosiaalinen tuki työpaikalla. Tulokset käyvät ilmi Helsingin yliopistossa 11.3. tarkastettavasta Krista Pahkinin väitöstutkimuksesta.

Pahkin selvitti paitsi organisaatiomuutoksia, myös työntekijöiden työhyvinvointia pitkällä aikavälillä. Hyvinvointi pysyy melko samalla tasolla pitkiä aikoja. Seurantatutkimuksen aikaan huonosti voivat työntekijät olivat työskennelleet muita huonommissa työolosuhteissa jo kymmenen vuotta aiemmin. Myös heidän yksilölliset voimavaransa olivat heikompia jo lähtötilanteessa.

Resurssit jakautuvat epätasaisesti

Resursseissa tapahtuva muutos vuosien aikana vaikuttaa menevän eri suuntiin: resurssit lisääntyvät hyvin voivilla työntekijöillä ja heikkenevät niillä, joiden työhyvinvointi oli alkujaan heikompi.

Poikkeuksellisen laaja aineisto koostuu vuosina 1986-2009 kerätyistä kyselytiedoista sekä organisaatiokohtaisista ja kansallisista rekisteriaineistoista. Tutkittavana oli yli neljätuhatta suomalaista metsäteollisuuden työntekijää.

Tutkittavaan ajanjaksoon sisältyi niin taloudellisesti vakaan kasvun, voimakkaan kansainvälistymisen kuin taloudellisen taantumankin kausi.

Tuki tärkeää, oma kokemus ratkaisee

Henkisen hyvinvoinnin heikkenemistä ilmeni organisaatiomuutosten tyypistä riippumatta, olipa kyse organisaation toiminnan laajentumisesta tai supistumisesta. Yksilön arvio muutoksen merkityksestä itselle eli muutoskokemus osoittautui merkittäväksi terveyden ja henkisen hyvinvoinnin kannalta. Tulokset osoittivat, että kielteinen muutoskokemus heikentää myös myönteistä, motivationaalista hyvinvointia, eli se ei ainoastaan lisää kuormittuneisuutta.

Hyväkään sosiaalinen tuki työtovereilta ennen organisaatiomuutosta ei suojannut työntekijää työhyvinvoinnin heikkenemiseltä, jos hän itse koki muutoksen kielteisesti.

Organisaatio voi vaikuttaa muutoskokemukseen tarjoamalla työntekijälle vaikuttamismahdollisuuksia omaa työtä koskeviin muutoksiin.

– Lisäksi tarvitaan johdon ja esimiesten hyväksi koettua muutosjohtamista, eli riittävää vuorovaikutusta, tukea ja oikeudenmukaista toimintaa, Pahkin sanoo.

Krista Pahkinin väitöstutkimus "Staying well in an unstable world of work – Prospective cohort study of the determinants of employee well-being" tarkastetaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa keskiviikkona 11.3. klo 12.00. Väitös kuuluu sosiaalipsykologian alaan. Väitös on luettavissa yliopiston verkkosivuilla.

Lisätietoa väitöstilaisuudesta >>>

Lähde: STT Info