Tunteet kuumina Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:ssä

Neuvottelut työehtosopimuksesta Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:ssä jatkuvat. Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL/Palkansaajajärjestö Pardia, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä Sivistystyönantajat ovat käyneet neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta tiiviillä aikataululla.

Tänään keskiviikkona 24.1.2018 JHL on laittanut omat Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:ssä työskentelevät jäsenensä lakkoon neuvotteluja vauhdittaakseen. Tammikuun ajan yhtiössä sovelletaan edelleen yliopistojen yleistä työehtosopimusta. Pardia ja YHL ovat tehneet päätöksen, että ne eivät tammikuussa ryhdy työtaistelutoimiin voimassa olevan työehtosopimuksen työrauhavelvoitteen vallitessa. YHL:n Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY:yn kuuluvat jäsenet eivät ole lakossa.

– Tänään neuvottelut jatkuvat ja tavoitteemme on edelleen päästä tyydyttävään lopputulokseen. Jäsenistölle erittäin tärkeät vuosiloman, sairausajan palkan ja työajan kysymykset ovat kipukohtia, joissa on löydettävä kumpaakin osapuolta tyydyttävät ratkaisut, sanoo YHL:n puheenjohtaja Satu Henttonen.

Työnantajapuoli ja yhtiön omistaja, Helsingin yliopisto, ei ole halunnut turvata lisäeläkkeellä valtiolla ansaitun eläkeosan säilymistä. Tämä tuntuu jäsenistöstä erittäin pahalta. Suhteellisen matalasti palkatun kiinteistöpalvelualan työtä ei tunnuta arvostavan, koska alan yleissitovan työehtosopimuksenkin taso on hyvin matala.

Toivomme Helsingin yliopistolta kantaa, miten pitkään ja sitoutuneesti yliopistoa palvellutta henkilöstöä kohdellaan jatkossa yhtiössä, jonka omistaa kokonaan yliopisto.

– Helsingin yliopiston hallitus edellytti päätöstä liikkeenluovutuksesta tehdessään, että muutos tehdään hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Nyt vaikuttaa siltä, että liikkeenluovutuksen periaate on unohdettu. Uuden yhtiön on tarkoitus toimia osana yliopistoyhteisöä. Miten tämä sopii korkeakoulutuksen visioon, jossa tavoitellaan, että yliopistot ovat maan parhaita työpaikkoja,  kysyy puheenjohtaja Henttonen.

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL edustaa pääasiassa yliopistojen muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Liiton jäsenmäärä on noin 5 500. YHL:n jäseniä työskentelee myös yliopistojen omistamissa yhtiöissä. YHL on Palkansaajajärjestö Pardian (STTK) suurimpia jäsenliittoja.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Satu Henttonen, p. 040 524 9199