Viestintä

YHL:n jäsenlehti Universitas ilmestyi kaksi kertaa vuoden aikana. Lehti lakkautettiin YHL:n edunvalvontatoiminnan siirryttyä Ammattiliitto Prohon vuoden 2019 alusta. Näin ollen Universitas 2/2018 jää lehden viimeiseksi numeroksi. Sähköinen uutiskirje lähetettiin kaikille jäsenille kuukausittain, heinäkuuta lukuunottamatta. Uudistuneet verkkosivut julkaistiin juuri ennen vuodenvaihdetta.

Alkuvuodesta käytiin tiiviisti neuvotteluja, jotka lopulta johtivat Helsingin yliopiston historialliseen lakkoon, jossa myös professorit olivat mukana. Lakkoviestintä hoitui koordinoidusti Pardian kautta. Loppuvuoden viestintää hallitsi Pardian ja Ammattiliitto Pron yhdistyminen, jonka viestinnän suunnittelusta ja koordinoinnista vastasi pääasiassa Pardia ja Pro.

Keskeinen osa YHL:n vaikuttamistyöstä koostuu asiantuntijalausuntojen antamisesta erilaisiin lakiesityksiin liittyen. Vuoden aikana YHL antoi kahdeksan lausuntoa muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriölle, eduskunnan sivistysvaliokunnalle sekä Palkansaajajärjestö Pardialle. Lausunnot ovat edelleen luettavissa YHL:n verkkosivuilla.