Työryhmät ja toimikunnat

Työsuojeluvaliokunta ja tasa-arvotyöryhmä

Työsuojeluvaliokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa pohdittiin yliopistojen ja virastojen työsuojelua ja työhyvinvointia, vertaistuki keskustelutti toimijoita paljon ja pohdittiin myös, miten Ammattiliitto Prossa voidaan jatkaa tämän ryhmän toimintaa. Yhtenä keinona nähtiin samalle Pron kurssille kokoontuminen.

Työsuojeluväkemme oli runsaslukuisena liiton omalla työsuojelukurssilla ja osallistui myös yliopistojen työsuojelupäiville, jotka olivat vuonna 2018 Taideyliopiston järjestämät.

Tasa-arvotyöryhmä kokoontui neljä kertaa ja sai toimeksiantonsa valmiiksi. Tasa-arvo-ohjeistus valmistui ja tasa-arvon tilastollinen tarkastelu valmistettiin. Liitto palkkasi  Petri Keskisen työryhmän toimeksiannon kirjoittajaksi. Hän toimi aikaisemmin työryhmän puheenjohtajana.

Tasa-arvotyöryhmä keskusteli myös toimintamuodoista, joita voidaan hyödyntää Ammattiliitto Prossa ProPlussan puolella. Tasa-arvotoimijat päättivät myös hakea samalle kurssille, jossa voidaan käydä keskustelua yliopistojen asioista yhdessä.

 

Ammattialatoimikunnat

Ammattialatoimikunnat kokoontuivat sekä yhteiseen kokoukseen helmikuussa että pitivät omia kokouksiaan. Yhteisseminaari pidettiin 10.–11.2.2018. Seminaariosuus oli hotelli Clarionissa Jätkäsaaressa ja sen jälkeen halukkaat risteilivät Tallinnaan.

Toimikuntien toimintaperiaatteet uudistettiin ja hallitus antoi toimikunnille tehtävän selvittää jäsenten työolosuhteissa tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia työpaikoilla ja jäsenistössä. Näiden perusteella liiton hallitus pohtii, mitä asioita liitto voi ottaa esille työnantajan kanssa käytävissä neuvotteluissa ja keskusteluissa. Edistämme näillä toimillamme paikallista sopimista.

Aikataulusyistä kysely päätettiin tehdä keväällä 2019 ja tavoitteeksi tuli myös sopeuttaa toimikuntatyö osaksi jäsenistömme toimintaa Ammattiliitto Prossa.

Ammattialaseminaareja oli kaksi, molemmat Turussa. TIKI-seminaari järjestettiin kesäkuussa ja HATO-seminaari elokuussa. Molemmissa oli runsaasti osanottajia.