Sopimustoiminta

Vaikeat neuvottelut Sivistystyönantajan ja pääsopijajärjestöjen välillä yliopistojen työehtosopimuksesta vuodenvaihteessa 2017–2018 joutuivat umpikujaan ja sovitteluun.
Työnantajapuoli hylkäsi sovittelijan ensimmäisen sovintoesityksen. Työtaisteluvalmius ei ollut täysin riittävällä tasolla, mutta Helsingin yliopiston työntekijät olivat yhden päivän lakossa 28.2.2018 ja muissa yliopistoissa oli tukitoimia. Kaikki sopijaosapuolet hyväksyivät valtakunnansovittelijan antaman toisen sovintoesityksen 6.3.2018.

Työmarkkinatilanne vuoden alussa

Vientiliitot sopivat ensimmäisinä palkankorotuksista ja loivat linjan, jota sen jälkeen tehdyt ratkaisut noudattelivat. Yleiseksi linjaksi muodostui 3,2 % palkankorotukset kahden vuoden aikana ja kolmas optiovuosi. Alakohtaisia eroja syntyi sopimuskauden pituuksissa ja korotusmalleissa, joka oli tavallisimmin yleiskorotus ja järjestelyvarat tai joillakin aloilla sekalinjainen palkkaratkaisu. Jos palkankorotukset olivat suurempia kuin yleinen linja, alalla tehtiin yleensä muutoksia työehtoihin.

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen pääkohdat

Palkankorotusajankohdat

 • 1.1.2019 järjestely-/paikallinen erä 0,5 %
 • 1.4.2019 yleiskorotus 1,1 %
 • 1.6.2019 järjestely-/paikallinen erä 0,85 % muutetun palkkausjärjestelmän
  mukaisesti

Palkkausjärjestelmää muutettiin vain tekstimuutoksilla työn vaativuuden arvioinnin osalta mutta henkilökohtaisen suoriutumisen arviointijärjestelmää tehtiin suuria muutoksia.

Tekstimuutokset ovat Universitas 1/2018.

Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluyhtiön työehtosopimus

1.1.2018 aloittaneeseen yhtiöön neuvoteltiin pikavauhtia työehtosopimus loppuvuodesta 2017 ja tammikuun 2018 aikana. Uhkana oli yleissitovan työehtosopimuksen käyttöönotto. Tiukka neuvotteluprosessi tuotti tulosta ja sopimus saatiin synnytettyä tammikuun loppuun mennessä.

Työehtosopimus oli hyväksyttävissä, vaikka vuosilomaetu säilyy vain siirtymäajan. Sairausajan palkkaus ja muita työsuhteen ehtoja saatiin säilytettyä hyvällä tasolla. Palkka-ratkaisu noudatteli yliopistojen yleistä työehtosopimusta ja sen osalta seurasi jatkoneuvottelu palkkausjärjestelmän uudistamisen osalta syksyllä.

Palkkausjärjestelmäratkaisua rakennettiin työryhmässä, jonka työn takarajaksi määriteltiin marraskuun loppu. Neuvottelutulos palkkausjärjestelmän muuttamisesta saavutettiin 20.12.2018.

Valtion virka- ja työehtosopimuksen korotusten pääkohdat

Yleiskorotukset ja virastoerät

Palkkoja korotetaan yleiskorotuksena

 • 1.4.2018 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,00 prosenttia ja
 • 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,1 prosenttia, kuitenkin
  vähintään 24 euroa.

Sopimusalakohtaisesti toteutetaan

 • 1.6.2018 lukien 0,60 prosentin suuruinen virastoerä ja
 • 1.4.2019 lukien 0,75 prosentin suuruinen virastoerä.

Virastokohtaiset neuvottelut

 • 1.6.2018 lukien toteutettavasta erästä on käytävä 15.5.2018 mennessä ja
 • 1.4.2019 toteutettavasta erästä 15.3.2019 mennessä.

Jos neuvottelutulosta virka- ja työehtosopimukseksi virastoerän toteuttamisista ei saavuteta sanottuihin määräaikoihin mennessä, toteutetaan erät prosentuaalisena yleiskorotuksena.

Tuloksellisuuteen perustuva erä eli lomarahan korvaaminen: Virkamiehelle ja työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä. Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 %:a yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesta kuukausipalkkauksesta.

Opetushallituksessa on neuvoteltu palkkausjärjestelmää fuusiovirastojen palkkausjärjestelmistä saavutetun neuvottelutuloksen pohjalta. Neuvottelut olivat edelleen kesken vuoden lopussa.

Muissa virastoissa, joissa on liiton jäseniä, suoritettiin sopimuksen mukaiset toimet.

Yritykset

 • Paltan runkosopimus syntyi pihtisynnytyksellä ja palkkaratkaisu oli yleisen linjan mukainen.
 • Certian ja Tay-Palvelujen yrityskohtaiset ratkaisut syntyivät Paltan runkosopimuksen jälkeen.
 • Unigrafiassa muutettiin palkkausjärjestelmää henkilökohtaisen työstä suoriutumisen järjestelmän osalta. Palkkaratkaisu noudatteli yleistä linjaa.