Rakenteellinen kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 tiekartan valmistelun, jonka yhteydessä pidettiin seminaareja ja työpajoja. Hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt –ryhmässä olivat liiton edustajina Satu Henttonen ja Elisa Hyytiäinen.

OKM järjesti viime vuosien tapaan yt-kuulemistilaisuuksia, joissa saatiin tietoja hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnittelusta. Tilaisuuksissa pystyttiin antamaan myös palautetta jäsenistön huolenaiheista virastoissa ja yleisemmin hallinnonalalla.

Varastokirjaston liittäminen Kansalliskirjastoon lakihanke lähti liikkeelle. Varastokirjaston luottamusmies Tommi Salakka osallistui ministeriön valmisteluryhmään ja jätti eriävän mielipiteen raporttiin, joka laadittiin työryhmän työskentelystä. YT-kuulemistilaisuudessa kiinnitettiin asiaan myös huomiota ja vaadittiin hyvän henkilöstöpolitiikan noudattamista. Loppuvuodesta saatiin tieto, että lakihanke siirtyy ainakin vuodella, joten Varastokirjastoa ei liitetä Kansalliskirjastoon vuoden 2019 alusta.

Opetushallituksen toiminta emovirastona realisoitui, kun Ylioppilastutkintolautakunta ja Korkeakoulutuksen arviointineuvosto Karvi tulivat viraston osaksi. Opetushallituksessa käynnistyi palkkausjärjestelmän uudistaminen.