Erimielisyysasiat ja aloitteet

Erimielisyysasioita oli eri tavoin auki vuoden lopussa yhdeksän. Kolmen jäsenemme osalta irtisanomisten riitautuksen päätöksiä odotettiin edelleen korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Pardian lakimies Ira Kyntäjä hoiti erimielisyysasioita Pardiassa.YHL tarjosi jäsenetuna puhelinpalvelua yksityisoikeudellisissa lakiasioissa. Jäsenistömme käytti Eversheds-asianajotoimiston palvelua suunnilleen saman määrän kuin aikaisempina vuosina.

Helsingin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY teki liittovaltuustolle aloitteen syksyllä 2017 työsuhdematkalipusta. Vuoden 2018 aikana lähetettiin yliopistoihin kirje, jossa kannustettiin yliopistoja harkitsemaan asiaan liittyviä ympäristö- ym. etuja.

Jäsentemme tekemät aloitteet sopimustavoitteiksi etenivät sopimus- ja neuvottelutoiminnassa ylityötuntien pyöristyssäännön ja solujen, kudosten ja elinten luovuttamisen sairausvapaamääräyksen osalta.