Toimintakertomus 2018

Tällä sivustolla kerrotaan tiivistetysti Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n toiminnan pääkohdista vuonna 2018.

 

Puheenjohtajan katsaus

Koko vuotta 2018 ajatellessani nousevat esiin kaksi suurta asiaa: vaikeat työehtosopimusneuvottelut ja suuri järjestöllinen muutos. Kesken kiireisimmän neuvottelurupeaman, joka hallitsi liiton alkuvuotta emme voineet juurikaan miettiä järjestöllisiä asioita. Niiden pariin pääsimme siten hieman takamatkalta myöhemmin keväällä. Voi tietysti jossitella, mikä aika on riittävä asian suunnitteluun ja läpivientiin. Asiaa oli pohdittu jo edellisenäkin vuonna, kun suunniteltiin yhteisöjäsenyyttä Ammattiliitto Prohon. Toukokuuhun mennessä oli selvää, että vahvistettua ammattiliitto Pardiaa ei synny, joten kesäkuun 12. päivään mennessä liitto päätti olla mukana esisopimuksessa, jonka perusteella käynnistyivät konkreettiset suunnittelutoimet Pardian ja sen jäsenyhdistysten ja jäsenistön siirtymisestä Ammattiliitto Prohon.

Syksyn toiminta keskittyi tähän valmistautumiseen suureen järjestölliseen muutokseen, jota koordinoi ohjausryhmä. Edustajamme toimivat taloustyöryhmä, koulutustyöryhmä ja muissa työryhmissä, joita oli kahdeksan. Työttömyyskassakysymys jätettiin siirtymäkauden aikana ratkaistavaksi.

Liiton puheenjohtaja osallistui myös työehtosopimusneuvotteluihin päätoimisten puheenjohtajien edustajana henkilöstöön sovellettavista työsuhteen ehdoista. Muutosta käsiteltiin monissa kokoukset ja seminaareissa. Liitto piti ylimääräisen liittokokouksen, jossa pohdittiin asioita YHL ry:n toiminnan järjestämiseen vuodesta 2019 johonkin määrään tulevia vuosia. Päädyttiin ratkaisuun, että liiton säännöt muutetaan, pidetään ylimääräinen liittokokous kesäkuussa 2019 ja alkuvuodesta hahmotellaan siirtymäajan suunnitelma aikatauluarvioineen, joka hyväksytään myös ylimääräisessä liittokokouksessa. YHL ry. jatkaa aatteellisena järjestönä, joka tukee yliopistojen ja virastojen henkilöstöyhdistyksiä, jotka ovat sen jäseniä. Kaikki liiton yhdistykset päättivät liittyä Ammattiliitto Prohon ja jäsenille lähetettiin kuulemiskirje, jossa kerrottiin, että he voivat omalta osaltaan siirtyä Prohon tai ilmoittaa erostaan. Eroamisia tapahtui hyvin vähän. Eläkeläisjäsenemme joutuivat tekemään myös ratkaisuja ja heidän osaltaan eroja tuli enemmän.

Liittovaltuuston kokouksessa, jossa hyväksyttiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio päätettiin tukisummista, jotka yhdistykset saavat toimintaansa liiton varoista. YHL:n puheenjohtajana toimii jatkossa Elisa Hyytiäinen ja toimistosihteeriksi palkattiin Marja Metsänranta, joka on aikaisemmin työskennellyt Pardiassa. Hänen työpanoksensa jaetaan Työvoima- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL:n kanssa. Liiton puheenjohtaja siirtyi sopimusalavastaavaksi ja asiantuntijaksi Prohon ja hänen toimenkuvaansa kuuluu myös YHL:n asioissa uusien toimijoiden ja hallituksen avustaminen muutoksessa.

Työehtosopimustoiminta oli vilkasta koko vuoden ja kahden palkkausjärjestelmän uudistaminen oli työn alla. Näistä kerrotaan enemmän kohdassa Sopimus- ja neuvottelutoiminta.

Kiitän osaltani liiton hallitusta, yhdistystoimijoita ja jäseniä kaikesta tuesta, jota olen saanut työhöni. Työ jatkuu hieman eri näkökulmasta. Muutos on meistä kaikista kiinni. Hyödynnetään sen tuomat uudet asiat ja luodaan uusia toimintamuotoja. Vahvistetaan ja tuetaan jäsenkenttää.

 

Satu Henttonen
Liiton puheenjohtaja 2013 lokakuusta joulukuun loppuun 2018