Toimintakertomus 2017

Tällä sivustolla kerrotaan tiivistetysti Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n toiminnan pääkohdista vuonna 2017.

 

Puheenjohtajan katsaus

Suomen juhlavuoden teema oli Yhdessä. Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n piirissä on jo vuosia viljelty yhdessä-teemaa: Yhdessä onnistumme paremmin. Älä jää yksin. Yhdessä olemme voimakkaampia.

Vuoden aikana tapahtui paljon, vaikka se olikin hieman rauhallisempi kuin edellinen. Yliopistojen ja virastojen rakenteellinen kehittäminen jatkui. Suurimman huomion toiminnassamme saivat Tampere 3 ja Opetushallitus. Kaikilla työpaikoilla tapahtui pieniä tai suuria organisaatiomuutoksia. Helsingin yliopiston muutosta selvitti kansainvälinen paneeli. Helsingin yliopisto käynnisti myös kiinteistöpalvelujen yhtiöittämisen.

Sivistystyönantajassa tapahtui merkittäviä henkilöstömuutoksia. Ensin Anne Somer nimettiin työmarkkinajohtajaksi. Kun työmarkkinapäällikkö Risto Lerssi siirtyi valtiovarainministeriöön marraskuussa, Somer tuli myös pääneuvottelijaksi yliopistopöytään. Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluyhtiön työehtosopimusneuvottelut myöhästyivät tämän henkilömuutoksen vuoksi reilulla kuukaudella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti keväällä laajan työpajakierroksen Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 visiotyöstä ja korkeakoulujohtamista pohdittiin myös seminaareissa. Ministeriö julkisti vision loppusyksystä ja siihen liittyvä tiekarttatyöskentely käynnistyy vuoden 2018 alussa.

Vision yksi tavoite on tehdä korkeakouluista Suomen parhaita työpaikkoja. Viime vuosien kehitys on luonut yliopistoihin kahden kerroksen väkeä. Osalla työntekijöistä tehtävät ovat yksipuolistuneet ja toinen osa työntekijöistä on ylikuormittunut jatkuvassa muutoksessa sekä tehtävien uudelleenorganisoinnissa. Monet työntekijät eri ammattiryhmistä tuntevat uupumusta, koska he venyvät eivätkä halua töiden viivästyvän. Edellytykset Suomen parhaiksi työpaikoiksi ovat olemassa, mutta konkreettisia toimia tarvitaan. Kaikkien henkilöstöryhmien osallistamista työn suunnitteluun ja tavoitteiden määrittelyyn tarvitaan.

Liittokokous hyväksyi toimintalinja-asiakirjan, jonka mukaan olemme Yhdessä voimakas.

Satu Henttonen
Puheenjohtaja