Työttömyysturva

YHL:n jäsenet ovat vakuutettuina Työttömyyskassa Statiassa. Kassan tehtävänä on maksaa jäsenilleen ansioon suhteutettuja korvauksia työttömyyden ja vuorotteluvapaan aikana.

Katso Työttömyyskassa Statian ajantasaiset yhteystiedot tästä.

Jos joudut työttömäksi

 1. Ilmoittaudu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
  Ilmoittaudu TE-toimistoon henkilökohtaisesti asuinpaikkakuntasi TE-toimistossa tai ohjeen mukaisesti viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti.Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta, kun työnhaku on voimassa. On siis erittäin tärkeää, että ilmoittaudut työnhakijaksi ja pidät työnhaun voimassa.
 1. Selvitä, oletko oikeutettu ansiopäivärahaan
  Ansiopäivärahaan sinulla on oikeus työttömyyskassan jäsenenä, jos olet ollut vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa ja olet täyttänyt työssäoloehdon jäsenenä ollessasi.Työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut 28 edellisen kuukauden aikana vähintään 26 viikkoa sellaisessa vakuutuksenalaisessa palkkatyössä, jossa työaika kunakin viikkona on ollut vähintään 18 tuntia. Kokoaikatyössä palkkasi on täytynyt olla työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vuonna 2017 vähintään 1187 euroa (vuonna 2016 vähintään 1173 euroa) kuukaudessa. Työssäoloehtoon ei lueta työtä, jonka aikana henkilö on saanut osasairauspäivärahaa tai alennettua sairausajan palkkaa.Katso tarkemmat tiedot Työttömyyskassa Statian sivuilta.
 1. Täytä päivärahahakemus
  Täytä TE-toimistosta saamasi ansioturvan päivärahahakemus lomakkeen ohjeita noudattaen. Lomake on saatavilla myös Työttömyyskassa Statian sivuilta.Mikäli olet asioinut työttömyyskassassa aiemmin, voit lähettää ensimmäisen hakemuksen myös suoraan sähköisen asiointipalvelun eAsioinnin kautta.
 2. Liitä hakemukseen palkkatodistus, verotuspäätös ja muut tarvittavat liitteet
  Liitä hakemukseesi työnantajan palkkatodistus vähintään 26 palkalliselta työviikolta, selvitys mahdollisesta sivutyöstä tai sosiaalietuudesta ja kopio viimeksi vahvistetusta verotuspäätöksestä erittelyosineen, mikäli sinulla on parhaillaan tai on edellisen 28 kuukauden aikana ollut sivutoimista yrittäjyyttä (osakkuus tai hallituksen jäsenyys yrityksessä; jäsenyys osuuskunnassa; itsenäinen yrittäjyys tai ammatinharjoittaminen; maa- tai metsätilan omistaminen). Tarkempi luettelo liitteistä sekä hakemisprosessista löytyy Työttömyyskassa Statian sivuilta.Hae päivärahaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta. Muista päivätä ja allekirjoittaa hakemus.

Työttömyyskorvauksen määrä

Voit laskea suuntaa-antavan arvion tulevasta ansiopäivärahasta Työttömyyskassojen yhteisjärjestön TYJ:n päivärahalaskurin avulla.

Kelan sivuilla löytyvillä laskureilla voit myös laskea muun muassa työttömyys- tai vuorottelukorvauksen suuruuden.

Jäsenmaksu työttömyyden aikana

Jos jäät työttömäksi, ilmoita siitä omaan yhdistykseesi ja varmista, että merkintä työttömyydestä tulee liiton jäsenrekisteriin. Jäsenrekisterinhoitaja Pardiassa lähettää sinulle viitteelliset jäsenmaksuohjeet. Työttömät jäsenet maksavat 4 euron kuukausittaista jäsenmaksua.

Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, ilmoita työttömyydestä Pardian jäsenrekisteriin muutoslomakkeella tai puhelimitse.

Vuorotteluvapaalle lähtevä

 1. Selvitä oikeutesi vuorotteluvapaakorvaukseen (ja tarkista vuorotteluvapaan mahdollinen vaikutus eläkkeeseesi).
 2. Sovi työnantajasi kanssa vuorotteluvapaasta.
 3. Ilmoittaudu te-toimistoon.
 4. Tarkista yhdistykseltäsi, että jäsenmaksusi ovat kunnossa ja ilmoita yhdistyksesi luottamushenkilölle, että jäät vuorotteluvapaalle.
 5. Toimita vuorotteluvapaahakemus liitteineen Työttömyyskassa Statiaan.

Arvioi vuorottelukorvauksen määrä TYJ:n sivuilla.

Hyödyllisiä linkkejä

Etuuksien euromääristä: KELA
Muutosturva työsuhteen päättyessä: TE-toimisto | Pardia (valtio) | Pardia (yksityiset alat)
Eläkeasiaa: KEVA | Tarkista eläkkeesi | Laskureita ja muuta eläketietoa
Veroasiaa ja -laskureita: Vero
Asumistuki: Kela