Tasa-arvo

Liiton keskeisenä tasa-arvotyön tavoitteena on samapalkkaisuuden edistäminen. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Palkansaajajärjestö Pardia ja YHL ovat tehneet edunvalvonnassaan pitkäjänteisesti samapalkkaisuutta edistävää työtä. Sopimuksiin on saatu paikallisia tasa-arvoeriä ja kannustettu työpaikkoja tekemään yhteistoiminnassa pikaisesti tasa-arvosuunnitelmia ja niihin liittyviä palkkakartoituksia. Palkkakartoitusten tavoite on saada esiin palkkatasa-arvoa estävät tekijät.

Samapalkkaisuuden pitkän aikavälin tavoitteita ovat segregaation eli sukupuolten ammatillisen eriytymisen purkaminen, naisten urakehityksen edistäminen sekä määräaikaistyön vähentäminen. Työn ja muun elämän yhteensovittamisen edistäminen, perhevapaat ja perhevelvoitteiden tasapuolinen jakautuminen vanhempien kesken tasoittavat myös tietä kohti samapalkkaisuutta. Modernien yritysten ja yhteisöjen yhteiskuntavastuuohjelmien yhtenä tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon ja samapalkkaisuuden näkökulma.

YHL:n tasa-arvotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään ajankohtaisia tasa-arvolainsäädäntöön ja sen yleiseen soveltamiseen sekä sukupuolten välisen palkkatasa-arvon edistämiseen liittyviä kysymyksiä.

Onko palkkasi oikeudenmukainen?

Jos epäilet palkkasyrjintää (esim. työtoverisi tekee samaa työtä, on eri sukupuolta ja saa eri vaativuustason palkkaa), ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen asian selvittämiseksi. Yhteystiedot löydät jäsenyhdistyksesi verkkosivuilta.