Sopimukset

Yliopiston voimassaoleva työehtosopimus >>

Valtion työ- ja virkaehtosopimus >>

Yhtiöiden sopimukset löytyvät verkkosivuiltamme materiaalipankista.

Työehtosopimuksissa määritellään työsuhteen ehdot. Yliopistoissa noudatetaan pääsopijajärjestöjen (Pardia, JUKO ja JHL) ja Sivistystyönantajat ry:n välillä solmittua yliopistojen yleistä työehtosopimusta (TES). Valtion työpaikoilla noudatetaan puolestaan valtion virka- ja työehtosopimusta (VES). Virkasuhteisten työntekijöiden asemaa määrittää virkamieslaki.

Työsopimussuhteisten lainsäädännöllinen perusturva lähtee työsopimuslaista. Nyrkkisääntönä voidaan yksinkertaistaen sanoa, että työsopimuslaki (TSL) ja työehtosopimuslaki määrittelevät asiat, joista voidaan sopia työehtosopimuksissa laista poikkeavasti. Työsuhteen ehdon taso voi olla laissa määriteltyä huonompi vain siinä tapauksessa, että valtakunnalliset järjestöt sekä työntekijä- että työnantajapuolelta sopivat niin. Tavallisimmin kuitenkin sovitaan paremmin kuin TSL:ssä. Työsopimuksella ei voida heikentää työehtosopimuksella sovittuja työsuhteen ehtoja. Paremmin voidaan kuitenkin sopia.

Työehtosopimuksessa ja virkaehtosopimuksessa sovitaan myös työrauhavelvoitteesta, mikä merkitsee sitä, että lailliseen lakkoon ei voi mennä työrauhavelvoitteen aikana. Työtaistelutoimia voidaan kuitenkin käyttää, jos on kyse asiasta, joka ei suoraan kohdistu työehtosopimuksessa sovittuihin asioihin. Lakkokäsky velvoittaa kaikkia liiton jäseniä olemaan neuvottelijoiden tukena ja ryhtymään työtaisteluun, jos järjestö niin päättää. Työtaisteluvalmius pidetään YHL:ssä kunnossa sopimuskausien aikana.