Luottamusmiestoiminta

YHL:llä on kattava ja asiantunteva luottamusmiesverkosto kaikissa Suomen yliopistoissa, Yliopistojen palvelukeskus Certiassa, TAY-Palveluissa, Aalto Executive Educationissa, Suomen Akatemiassa, Opetushallituksessa, Pelastusopistossa ja Unigrafiassa.

Oman luottamusmiehesi yhteystiedot löydät jäsenyhdistystemme sivuilta.

Luottamusmies on työyhteisön asiantuntija, joka toimii työntekijän ja järjestön edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen tehtävänä on huolehtia siitä, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia ja palvelussuhteen ehtoja. Jäsenet valitsevat luottamusmiehen ja hän toimii vain järjestäytyneiden työntekijöiden edustajana.

Luottamusmiehellä on sopimusten noudattamisen ja jäsenten oikeusturvan valvonnan lisäksi monia työpaikan kehittäjän rooleja. Luottamusmiehet neuvovat palkkausjärjestelmän soveltamista. Paikallisissa sopimusneuvotteluissa ovat pääluottamusmiehet avainasemassa. Paikallinen sopiminen vaatii usein liiton hyväksynnän.

Luottamusmiehellä on laajat tiedonsaantimahdollisuudet ja -oikeudet. Häneltä voi kysyä muun muassa:

  • yliopistolaitoksessa tai omassa organisaatiossa meneillään olevista kehittämisasioista
  • työn, työmenetelmien ja organisaation toiminnan muutoksista ja työyhteisöjen toiminnasta
  • päätöksentekojärjestelmistä, vaikuttamismahdollisuuksista ja -kanavista omassa organisaatiossa ja laajemminkin yhteiskunnassa
  • työntekijää koskevista laeista ja sopimuksista
  • ammattiyhdistystoiminnasta.